Uusin Tieteessä tapahtuu -lehti on ilmestynyt. Kirjoitussarjassa ”Tutkimusta Suomessa” esitellään suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää tieteellistä tutkimustyötä.

Keväällä Tieteen päivät ovat Jyväskylässä 21.–22.4. ja Turussa 7.–8.5.

Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että julkaisemisessa laatu on tärkeämpää kuin määrä, mutta miten julkaisujen laatua pitäisi arvioida? Entä pitäisikö yksittäistä tutkijaa palkita yliopistolle tuottoisien julkaisujen kirjoittamisesta? Näitä kysymyksiä pohdittiin Tieteiden talolla 31.3. järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kevätkokouksessa 31.3.2015 hyväksyttiin neljä uutta jäsenseuraa. Uusi jäseniä ovat Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura ry (per. 1983), Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry (per. 2006), Suomen inversioseura (per. 1997) ja Eurooppa-oikeuden yhdistys ry (per. 1981).

Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokous pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 13.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tieteiden talolla 12.3.2015 järjestettiin etiikan päivä, jonka otsikkona oli ”Hyvä ja paha tieto” ja teemana tutkimuksen yhteiskuntavastuu. Esitykset käsittelivät muun muassa puhumista, vaikenemista ja vaientamista. Tilaisuus oli Tutkimuseettinen neuvottelukunnan, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja muiden eettisten neuvottelukuntien yhdessä järjestämä vuotuinen tutkimuksen etiikkaa käsittelevä tapahtuma.