Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin, joka on perustettu 1899. Valtuuskunnan toimintaa ohjaa Laki tieteellisten seurain valtuuskunnasta (938/2006) ja säännöt vuodelta 2007.

Valtuuskunta

  • edistää jäsenseurojensa yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä
  • kehittää tieteellisen tiedon välitystä ja julkaisutoimintaa sekä hoitaa tieteellisen kirjallisuuden kansainvälistä vaihtoa
  • edistää tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa
  • vastaa valtion tieteellisille seuroille osoitettujen varojen ja tilojen käytöstä ja hallinnasta sekä muista jäsenseurojen yhteisistä tehtävistä

Valtuuskuntaan kuuluu yhteensä 265 jäsenseuraa. Seuroissa on henkilöjäseniä noin 250 000. Tieteelliset seurat järjestävät vuosittain satoja kokouksia ja konferensseja.

Valtuuskunta tarjoaa jäsenseuroille

Joka toinen vuosi järjestetään Tieteen päivät.
Tieteessä tapahtuu -lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa.