Suurelle yleisölle suunnattu tiedetapahtuma Tutkijoiden yö toteutetaan ensi syksynä (30.9.2016) 13 paikkakunnalla ympäri Suomen. Euroopan laajuisesti tapahtuma järjestetään samaan aikaan noin 300 eri kaupungissa.

Jokaisen lehden kannattaa ilmoittaa rinnakkaistallennuspolitiikkansa julkisesti, sillä kirjoittajilta vaaditaan yhä useammin artikkelien rinnakkaistallennusta joko oman organisaationsa julkaisuarkistoon tai muuhun, esim. alakohtaiseen julkaisuarkistoon.

322 825 € jaettiin avustuksina kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen vuosina 2016-2018.

OKM:n asetus vuonna 2017 voimaan tulevasta yliopistojen rahoitusmallista on julkaistu. Asetus sisältää mm. Julkaisufoorumi-luokkien uudet painokertoimet.

Lehden artikkeleiden teemoja ovat tulevaisuuden mahdollisuudet tutkijana, henkilökohtaiset geenitestit, suomalaiset holokaustin kiistäjät, Suomen Akatemian rahoittama kulttuuri- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus sekä suomalaisen korkeakouluverkon kehittämisvaihtoehdot.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai ryhmille tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.