Seminaarin puheenvuorot perustuvat pääosin kahteen viime vuonna toteutettuun kyselyyn, joista toisessa selvitettiin julkaisutoiminnan muutoksia ihmistieteissä ja toisessa tieteellisten julkaisijoiden kokemuksia sekä tulevaisuuden odotuksia muuttuvassa ympäristössä – taloudellisia tekijöitä unohtamatta.

Nykyiseen rahoitusmalliin ei esitetä suuria muutoksia – tutkimus ja koulutus ovat edelleen yliopistojen perustehtävät.

TSV:n hallitus myönsi 11.5.2015 kansainvälisten konferenssien järjestämiseen ja kansallisten seminaarien ulkomaisten luennoitsijoiden kutsumista varten valtionavustusta. Päätökset tehtiin vuosina 2015-2017 pidettävien konferenssien osalta.

Etsimme suunnittelijaa Avoin tiede ja tutkimus-hankkeen rahoittamaan projektiin Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan, jossa TSV uudistaa OJS -alustaa ja -palveluita. 

TSVn toimintakertomus 2014 julkaistaan verkkoversiona. Www-polku ja pdf-tiedosto löytyvät tästä uutisesta.

”Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan” on TSV:n ja Kansalliskirjaston yhteinen hanke, jonka tarkoitus on uudistaa kotimaisten tieteellisten lehtien teknistä infrastruktuuria  sekä luoda pysyvä malli kotimaisten avointen lehtien rahoittamiseksi.