Julkaisufoorumin tehtävä on ylläpitää ja kehittää tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta. Tavoitteena on ollut luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Järjestelmän perustana on kaikki tieteenalat kattava tasoluokitus erityyppisille julkaisukanaville: tieteellisille lehdille, sarjoille, konferensseille ja kirjakustantajille. Julkaisukanavien arviointi tapahtuu 23 tieteenalakohtaisessa asiantuntijapaneelissa.

 

Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.

(Lue lisää arviointikriteereistä.)

 

Kaikkien tasoilla 1, 2 ja 3 olevien julkaisukanavien tasoluokat arvioidaan uudelleen kolmen vuoden välein. Uusimman arvioinnin mukainen luokitus tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Lisäksi uusia tieteellisiä julkaisukanavia voidaan lisätä vuosittain tasolle 1.

(Lue lisää täydennysarvioinnista).

 

 

Tausta

 

Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä. Julkaisufoorumi-hanke perustettiin Suomen yliopistot UNIFI ry:n aloitteesta vuonna 2010. Ensimmäinen tasoluokitus valmistui vuonna 2011. Kansainvälisiä esikuvia Julkaisufoorumille löytyy mm. Norjasta ja Tanskasta.

 

Luokituksen on tarkoitus toimia yliopistojen tieteellisen julkaisutuotannon laadun indikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämässä yliopistojen valtionrahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen. Tutkimusorganisaatiot ovat autonomisia soveltaessaan erilaisia arviointimenetelmiä oman toimintansa kehittämisessä, mutta tulisi huomioida, että Julkaisufoorumi-luokitus soveltuu tutkimuksen arvioinnin työvälineeksi ainoastaan suurten julkaisumäärien tasolla. Luokitus ei sovellu tieteenalojen välisten vertailujen tekemiseen, eikä se voi korvata julkaisujen sisältöön perustuvaa vertaisarviointia yksittäisten tutkijoiden tai tutkimusryhmien arvioinnissa.

 

 

Ajankohtaista

 

Ks. kokouksen pöytäkirja ja liite.

 

  • Yliopistojen julkaisutiedonkeruun yhteyshenkilöille on perustettu sähköpostilista, jolla tiedotetaan Julkaisufoorumin tasoluokituksiin tehdyistä muutoksista. Listalle voi liittyä lähettämällä otsikolla "yo-lista" varustetun viestin osoitteeseen julkaisufoorumi(at)tsv.fi.