Julkaisufoorumi ylläpitää ja kehittää tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta. Tavoitteena on ollut luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Järjestelmän perustana on kaikki tieteenalat kattava tasoluokitus erityyppisille julkaisukanaville: tieteellisille sarjoille, konferensseille ja kirjakustantajille. Julkaisukanavien arviointi tapahtuu 23 tieteenalakohtaisessa asiantuntijapaneelissa.

 

Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso, 2 = johtava taso, 3 = korkein taso.

(Lue lisää arviointikriteereistä.)

 

Kaikkien tasoilla 1, 2 ja 3 olevien julkaisukanavien tasoluokat arvioidaan uudelleen neljän vuoden välein. Viimeisin arviointi valmistui loppuvuodesta 2014 ja sen mukaiset tasoluokat tulivat voimaan vuoden 2015 alusta. Aiemmin arvioimattomia tieteellisiä julkaisukanavia voidaan lisäksi nostaa vuosittain tasolle 1. (Lue lisää täydennysarvioinnista.)

 

 

Tausta

 

Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä. Julkaisufoorumi-hanke perustettiin Suomen yliopistot UNIFI ry:n aloitteesta vuonna 2010. Ensimmäinen tasoluokitus valmistui vuonna 2011. Kansainvälisiä esikuvia Julkaisufoorumille löytyy mm. Norjasta ja Tanskasta.

 

Luokituksen on tarkoitus toimia yliopistojen tieteellisen julkaisutuotannon laadun indikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämässä yliopistojen valtionrahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen. Tutkimusorganisaatiot ovat autonomisia soveltaessaan erilaisia arviointimenetelmiä oman toimintansa kehittämisessä, mutta tulisi huomioida, että Julkaisufoorumi-luokitus soveltuu tutkimuksen arvioinnin työvälineeksi ainoastaan suurten julkaisumäärien tasolla. Luokitus ei sovellu tieteenalojen välisten vertailujen tekemiseen, eikä se voi korvata julkaisujen sisältöön perustuvaa vertaisarviointia yksittäisten tutkijoiden tai tutkimusryhmien arvioinnissa.

 

 

Ajankohtaista

 

  • Julkaisufoorumi-seminaari järjestetään Tieteiden talolla maanantaina 2.2.2015. Lue lisää.

 

  • Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohjetta on täydennetty ja päivitetty ohjausryhmän linjausten mukaisesti.

 

  • Julkaisufoorumin paneelit ovat saaneet valmiiksi päivitysarvioinnin, jossa kaikkien tasoille 1, 2 ja 3 sijoitettujen julkaisukanavien luokitus on arvioitu uudelleen. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleet uudet tasoluokitukset löytyvät hakusivun kautta.

 

  • Julkaisukanavien hakusivua on uudistettu. Uusia hakukriteereitä ovat mm. konferenssin lyhenne, JufoID, avoin saatavuus sekä aiempaa tarkemmat tieteenalarajaukset. Lisäksi tasomerkintöjä on korjattu vastaamaan ohjausryhmän päätöstä: selkeyden vuoksi julkaisukanavista, jotka eivät täytä tason 1 kriteereitä, käytetään merkintää 0 aiemmin käytetyn merkinnän - sijasta.

 

  • Julkaisufoorumin ohjausryhmä kokoontui 18.12.2014 päättämään mm. sarjojen ja kirjakustantajien päivitysarvioinnin vahvistamisesta. Ks. pöytäkirja ja liite.

 

  • Yliopistojen julkaisutiedonkeruusta vastaaville on perustettu sähköpostilista, jolla tiedotetaan Julkaisufoorumin tasoluokituksiin tehdyistä muutoksista. Kiinnostuneet voivat liittyä listalle lähettämällä viestin otsikolla "yo-lista" osoitteeseen julkaisufoorumi(at)tsv.fi.