Tieteellisten seurain valtuuskunta on toteuttanut Suomen yliopistot UNIFI ry:n aloitteesta julkaisujen laadunarvioimista varten Julkaisufoorumi-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Järjestelmän perustana on kaikki tieteenalat kattava tasoluokitus erityyppisille julkaisukanaville eli tieteellisille lehdille, sarjoille, konferensseille ja kirjakustantajille. Julkaisukanavien arviointi tapahtuu 23 tieteenalakohtaisessa asiantuntijapaneelissa. Kansainvälisiä esikuvia Julkaisufoorumille on mm. Norjassa ja Tanskassa.

 

Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso

 

Julkaisukanavien voimassa olevia tasoluokituksia voi selata hakusivulla.

 

Ensimmäinen Julkaisufoorumi-luokitus on valmistui vuonna 2011. Tasoluokitukset arvioidaan uudelleen kolmen vuoden välein, seuraavan kerran 2014. Lisäksi uusia tieteellisiä julkaisukanavia voidaan lisätä vuosittain tasolle 1. Julkaisufoorumi-luokitusta on täydennetty vuosina 2012 ja 2013. Seuraavan kerran täydennysarviointia suoritetaan keväällä ja syksyllä 2014 (ks. täydennysarvioinnin aikataulu). Täydennysarviointiin voi ehdottaa lisättäväksi aiemmin arvioimattomia lehtiä, julkaisusarjoja ja kirjakustantajia julkaisukanavien ehdotussivulla.

 

Julkaisufoorumi-luokitus soveltuu tutkimuksen arvioinnin työvälineeksi suurten julkaisumäärien tasolla. Luokituksen on tarkoitus toimia yliopistojen koko tieteellisen julkaisutuotannon laadun indikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämässä yliopistojen valtionrahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen. Tutkimusorganisaatiot ovat autonomisia soveltaessaan erilaisia arviointimenetelmiä oman toimintansa kehittämisessä. Julkaisufoorumi-luokitus ei sovellu tieteenalojen väliseen vertailuun, eikä se voi korvata julkaisujen sisältöön perustuvaa vertaisarviointia yksittäisten tutkijoiden tai tutkimusryhmien arvioinnissa.

 

 

Lisätietoa Julkaisufoorumi-luokituksesta ja sen käytöstä

 

Julkaisufoorumin arviointiohjeet paneeleille 17.12.2013

Publication Forum Guidelines for Panels 17.12.2013

 

Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje (21.12.2012)

Instruktioner för Publikationsforum-klassificeringen (15.2.2013)

User Instructions of the Publication Forum Classification (15.2.2013)

 

Julkaisufoorumi-hankkeen loppuraportti

Slutrapporten för Publikationsforum-projektet

Final report of the Publication Forum project

 

Julkaisufoorumi-luokitus ja viittausindeksit tieteellisten julkaisujen laadun mittareina

 

 

Ajankohtaista

 

Julkaisufoorumi-työskentely vuonna 2014: Ohjeet panelisteille pähkinänkuoressa

 

OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n 17.2.2014 järjestämän Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu - oletteko valmiit? -seminaarin esitykset.

 

Syksyn 2013 täydennysarviointi on valmistunut ja päivitetyt julkaisukanavaluettelot ovat ladattavissa ja selattavissa Julkaisufoorumin hakusivulla.