Koulutukset

Julkaisupalvelut järjestää keväisin Ajankohtaista julkaisemisessa -päivän ja alkusyksystä Julkaisuavustusinfon. Lisäksi tuotetaan yhteistä koulutusta Suomen Tiedekustantajien Liiton, Kansalliskirjaston ja muiden toimijoiden kanssa. 

Koulutuksia

TSV:n ja Suomen tiedekustantajien liiton järjestämässä seminaarissa pohdittiin, miten kotimaiset tieteelliset lehdet voisivat omalta osaltaan edistää tutkimusaineistojen avoimuutta. Seminaarin esitykset ja tallenteet ovat nyt verkossa. 

Tieteellisen julkaisutoiminnan ja kansainvälisen toiminnan valtionavustusten jakoon tulee tällä hakukaudella pieniä muutoksia, joilla pyritään tehostamaan valtionavustusten vaikuttavuutta ja vähentämään palautusten määrää.

Toukokuun kotimaisten koulutuspäivien esitykset ovat nyt luettavissa verkossa: OJS-päivän kalvot Kotilava- hankkeen sivuilla ja Ajankohtaista julkaisemisessa -päivän esitykset linkitettynä oheiseen ohjelmaan

Tieteellisen kirjallisuuden digitointipäivässä 26.1.2016 keskusteltiin tieteellisten julkaisujen takautuvaan digitointiin liittyvistä tekijänoikeuksista, digitoinnin prosessista, tekniikoista ja digitoitujen julkaisujen tallennusalustasta.

Sähköisen julkaisemisen päivän kalvot on nyt linkitetty ohjelmaan. Tilaisuudessa keskusteltiin sähköisen julkaisemisen nykytilasta ja tulevaisuudesta, erityisesti tieto- ja tiedekirjojen osalta sekä vaihdettiin kokemuksia erilaisista sähkökirjapalveluista.

Pages

Päivitetty 22.1.2015 8.34