Vaihtotoiminnan kehitysnäkymien selvitys ja kehittämissuunnitelma vaihtokeskukselle

Vaihtotoiminnan kehitysnäkymien selvitys ja kehityssuunnitelma vaihtokeskukselle (Kimmo Kuusela)

Tämä raportti perustuu valtiotieteen lisensiaatti Kimmo Kuuselan tammikuussa 2004 valmistuneeseen selvitykseen. Toimittanut: Aura Korppi-Tommola.

PDF iconTieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen asema ja tehtävät

PDF iconVaihtokeskuksen historia

PDF iconKyselytutkimus

 • Tieteelliset seurat
 • Kirjastot

PDF iconMuita näkökohtia vaihtotoimintaan

 • Vaihtotoiminnan merkitys Suomessa seuroittain ja tieteenaloittain
 • Ulkomailta tulevien vaihtovastineiden käyttö ja merkitys Suomen kirjastoissa
 • Suomen Akatemian asettamien julkaisujen tukemiseen liittyvien ehtojen vaikutus vaihtosuhteiden määriin
 • Seurojen julkaisujen siirtyminen kaupallisille kustantajille
 • Suomalaisten vaihtojulkaisujen esiintyminen kansainvälisissä tietokannoissa
 • Elektronisten julkaisujen yleistymisen merkitys vaihtokeskuksen toiminnalle
 • Monografia-aineiston rooli vaihtokeskuksen toiminnassa

PDF iconVaihtokeskuksen kasvunäkymät

 • Voimassa oleviin sopimuksiin sisältyvät vaihtotoimintaa koskevat ehdot
 • "Keskuskirjastojen" rooli vaihtokeskuksen toiminnassa
 • Vaihtokeskuksessa olevat ulkomaiset sarjat ja monografiat, joille etsitään Suomesta sijoituskirjastoja
 • Varastokirjaston rooli
 • Vaihtotoimintaan liittyvä tiedottaminen
 • Vaihtokeskus
 • Selvityksen aiheuttamia toimia vaihtokeskuksessa ja toimenpide-ehdotuksia
 

Tieteellisten seurain valtuuskunta
© Tieteellisten seurain valtuuskunta, Kimmo Kuusela

ISBN 952-99486-0-3

Päivitetty 14.1.2015 11.10