Muistattehan vastata jäsenseurakyselyyn 17.3.2019 mennessä!

Tiedotteet   5.3.2019 14.06

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) ja Tampereen yliopisto ovat käynnistäneet yhdessä projektin, jossa selvitämme tieteellisten seurojen toimintaa Suomessa. Tieteelliset seurat ovat keskeisiä toimijoita suomalaisella tiedekentällä, mutta toistaiseksi niiden toiminnasta on vain vähän tutkimusta. Tutkimuksellamme pyrimme tekemään tieteellisten seurojen toimintaa näkyvämmäksi. Kartoitamme kyselytutkimuksella tieteellisten seurojen toimintaa, toiminnan muutoksia sekä tulevaisuuden tavoitteita.

Vastaamalla kyselyyn annat arvokasta tietoa edustamastasi tieteellisestä seurasta tutkimusta varten. Jokaisen tieteellisen seuran vastaus on tärkeä, jotta saadaan mahdollisimman luotettava kokonaiskuva seurojen toiminnasta.

Kyselylomake on toimitettu kaikille Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuroille, heidän ilmoittamilleen yhteyshenkilöille. Toivomme, että kyselyyn vastaa kunkin tieteellisen seuran osalta henkilö, joka on hyvin perillä seuran toiminnasta. Yksi vastaus seuraa kohden riittää. On kuitenkin mahdollista jättää myös useampi vastaus yhdeltä seuralta.

Kyselyn tulokset raportoidaan TSV:n verkkoraportissa, jonka kirjoittamiseen osallistuvat Elina Late ja Laura Korkeamäki Tampereen yliopistosta sekä Lea Ryynänen-Karjalainen, Janne Pölönen ja Sami Syrjämäki TSV:sta. Vastaukset käsitellään anonyymisti. Tutkimusaineisto arkistoidaan Tietoarkistoon. Tarkemmat tiedot tietojen käytöstä löytyvät kyselylomakkeessa olevasta Tietosuojaselosteesta.

Vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia.

TSV julkaisee kyselyn tulokset keväällä 2019. Lisätietoja antaa projektin vastuullinen tutkija FT Elina Late (elina.late@tuni.fi)

Linkki kyselyyn: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/22782/lomake.html