Asiakirjat

Tieteellisten seurain valtuuskunnan tehtävät on määritelty lakiin 938/2006 ja vuonna 2013 voimaan tulleisiin sääntöön ja ohjesääntöön. Laissa on määritelty valtuuskunnan perustehtävät, mutta valtuuskunnalla on oikeus säännöissään määritellä itselleen myös muita tehtäviä.

Valtuuskunnan strategiassa määritellään toiminnan visio ja arvot sekä valitun strategiakauden tavoitteet ja toiminnan painopisteet. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmassa.  Hallitus seuraa säännöllisesti tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista erilaisten raporttien avulla. Toimintakertomuksessa kerrotaan kyseisen vuoden keskeisimmät saavutukset ja tapahtumat.

Päivitetty 28.3.2017 9.19