Toimintakertomukset

Tieteellisten seurain valtuuskunnan toimintakertomuksissa kerrotaan kalenterivuoden aikana tapahtuneesta toiminnasta. Mukana on tietoa muun muassa valtuuskunnan tekemästä asiantuntijatyöstä, tiedeviestinnästä, TSV:n jakamista palkinnoista ja jäsenistölle tarjotuista palveluista. Toimintakertomuksissa myös kerrotaan TSV:n yhteydessä toimivien Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toiminnasta tiivistetysti.

COVID 19 -pandemia ja poikkeusolot sävyttivät vahvasti valtuuskunnan toimintaa vuonna 2020. Työ tieteen puolesta kuitenkin jatkui, ja toimintakertomus kokoaa organisaation aikaansaannoksia yhteen. Toimintakertomuksessa paneudutaan muun muassa TSV:n avoimen tieteen koordinaatiotyöhön ja vastuullisen tieteen ja tutkimuksen edistämistyöhön Toimintakertomuksessa esitellään TSV:n vuotta 2020 myös muun muassa jäsenpalvelujen, julkaisutoiminnan kehittämisen, Julkaisufoorumin ja TSV:ssä tehtävän tiedeviestinnän ja tieteen tunnetuksi tekemisen osalta. Toimintakertomuksessa kerrotaan myös organisaation henkilöstöstä, taloudesta ja TSV:n yhteydessä toimivista Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan vuodesta 2020.

Päivitetty 10.5.2021 8.31