Vuoden Tiedekirja

Palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta, mutta usein kovin vähälle huomiolle jäävää tutkimuskirjallisuutta.

Palkinto jaettiin alkuvuosina useamman teoksen kesken, mutta nykyisin valitaan yksi teos, jonka tekijälle/jöille palkinto annetaan. Lisäksi voidaan jakaa kaksi kunniamainintaa.

Palkinto julkistetaan vuorovuosina tammikuussa Tieteen päivillä ja maaliskuussa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vuosikokouksen yhteydessä.

Palkinto jaetaan yhdessä Suomen tiedekustantajien liiton kanssa. Liitto myös rahoittaa palkinnon, joka suuruus on 10 000 euroa. Kunniamainintoihin liittyy 2500 euron rahapalkinto.

Lisätietoja: Ilari Hetemäki, puh. (09) 228 69 227, ilari.hetemaki(at)tsv.fi ja Sami Syrjämäki, puh. (09) 228 69 229, sami.syrjamaki(at)tsv.fi

Päivitetty 12.7.2018 15.09