Ansökan om understöd för vetenskaplig publikations- och internationell verksamhet 1-30.9.2022

Nyheter   1.9.2022 11.58   Uppdaterad 9.11.2022 12.07

Under september kan de vetenskapliga samfunden ansöka om understöd för samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet för år 2023. VSD delar ut statsunderstöd som fås från undervisnings- och kulturministeriet.

Stödet är bundet till avkastningen från Veikkaus spelverksamhet och beviljas för ett år i taget. VSD:s styrelse fattar beslut om understöden i februari 2023.

Ansökningsblanketten öppnas 1.9 och är öppen fram till 30.9.2022 kl. 23.59. Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningsblanketten och anvisningar finns på VSD:s understödssidor.

Samfund som ansöker om understöd för första gången ska registrera sig i ansökningstjänsten. Om ett samfund som registrerat sig tidigare har glömt sitt lösenord, kan lösenordet återställas på tjänstens inloggningssida.