Föreslå kandidater till VSD:s styrelse 12.8–16.9.2019

Nyheter   14.8.2019 12.35   Uppdaterad 17.9.2019 7.47

VSD:s höstmöte hålls måndagen den 23.9.2019 på Vetenskapernas hus. Innan höstmötet kan medlemssamfunden föreslå kandidater till styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter via en webblankett som är öppen på VSD:s webbsida till 16.9.2019. Dessutom kan kandidater föreslås på plats på mötet. Uppmärksamma att samtidigt ska även en personlig suppleant till kandidaten föreslås. Kandidaternas och deras suppleanters namn kommer att publiceras på www-sidorna alltefter som förslag har gjorts.

Ehdotus hallituksen jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Hallituksen jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi ehdotetut

Förslag till styrelsemedlem och till personlig suppleant
Förslagen till VSD:s styrelses medlemsval

Samfundet bakom förslaget ska vara på plats på mötet och bekräfta sitt förslag. OBS! Förslag kan inte ändras eller återtas efter att blanketten skickats. Mer information om kandidatuppställningen ger verksamhetsledaren, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.