Månadens medlemssamfund är Socialmedicinska föreningen rf

Nyheter   2.1.2018 11.03   Uppdaterad 5.2.2018 13.04

Socialmedicinska föreningen rf firar i år sitt 50:e verksamhetsår. Målet med föreningens verksamhet är att främja forskning och utbildning inom socialmedicin och närstående områden. Den år 1968 grundade föreningen fungerar inom forskningsområdena för socialmedicin och folkhälsa i Finland som forskarnas och samtidigt även forskningsinstitutens mellanlänk. Sällskapet har närapå 500 medlemmar.

Socialmedicinvetenskapare har det inte tråkigt, och just nu har man det fullt upp med förberedningen av social- och hälsovårdsreformen. Det förändrande SoHä-fältet behöver socialmedicinsk förståelse och kunnande också i fortsättningen. Också EU:s dataskyddsreform, vars tillämpning börjar nästa maj, kräver nya förfaringssätt av socialmedicinsk forskning, och Socialmedicinska föreningen följer noga med ändringar i Finlands dataskyddslagstiftning.

Som sitt huvudevenemang ordnar föreningen vartannat år Sosiaalilääketieteen päivät och Terveydenhuoltotutkimuksen päivät. Dessa seminarier erbjuder områdets fackmän och studerande en möjlighet att mötas, presentera sina forskningsämnen och -resultat samt skapa grund för samarbete. Även annan seminarieverksamhet arrangeras, i den mån det är möjligt i samarbete med andra vetenskapliga samfund.


SLA:s huvudredaktör Sari Räisänen gratulerar Seppo Aro-prisets mottagare Tanja Moilanen på Sosiaalilääketieteen päivät i november 2016.

I föreningen verkar sju sektioner: sektionerna för beteendemedicin, reproduktiv hälsa, läkemedelsforskning, psykisk hälsa, matforskning, hälsovårdsforskning och hälsosociologi. Föreningen beviljar årligen resestipendier till unga forskare för deltagande i internationella konferenser, och började år 2017 också dela hederspris för en förnämlig socialmedicinsk pro gradu-avhandling. Föreningen är aktiv i de internationella organisationerna World Federation of Public Health Associations (WFPHA) och European Public Health Association (EUPHA). I samverkan med en nordisk socialmedicinsk organisation utges tidskriften Scandinavian Journal of Public Health.

Föreningens viktiga inhemska påverkningskanal är Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (SLA) som den utger. Från år 1963 utkomna SLA är en referentgranskad vetenskapspublikation, där ämnen kring hälsa, sjukdom och välbefinnande behandlas ur ett samhälleligt perspektiv. Tidskriften utkommer fyra gånger om året. Med finns temanummer om för hälsovården och socialmedicinen centrala ämnen. Med två års mellanrum delar föreningen Seppo Aro–priset till en förtjänt artikel publicerad i SLA. Tidskriftens innehåll och artiklarnas sammanfattningar är omedelbart öppet tillgängliga och alla fulltexter med sex månaders fördröjning på http://journal.fi/sla.


 

Mer om föreningens verksamhet på www.socialmedicine.fi.

Föreningen och tidskriften på Facebook: https://www.facebook.com/sosiaalilaaketiede/

Föreningen och tidskriften på Twitter: https://twitter.com/soslaaketiede