Månadens medlemssamfund är Societas Gerontologica Fennica rf (SGF)

Nyheter   4.4.2018 15.52   Uppdaterad 2.5.2018 8.56

Societas Gerontologica Fennica rf (SGF) är ett vetenskapligt samfund grundat år 1948 för åldrandeforskning. Syftet med föreningens verksamhet är att främja den mångvetenskapliga forskningen riktad mot åldrandefenomenet och ålderdom. Vid sina möten behandlar SGF vetenskapliga frågor som hör till föreningens verksamhetsområde, ordnar vetenskapliga symposier och skolningstillfällen samt främjar publikationsverksamhet inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen har 260 medlemmar.

De vetenskapliga symposierna och skolningstillfällena utgör den väsentligaste delen av SGF:s verksamhet. Ett centralt forum är det på våren i samband med årsmötet ordande symposiet i vars program ingår föredrag om aktuella forskningar och teman inom gerontologin. I år fyller SGF 70 år och det firas vid Eeva Jalavisto festsymposiet 12.4 i Finlandiahuset. Professor Eeva Jalavisto var en av SGF:s grundande medlemmar och en framstående forskare av åldrandefenomenet. För att hedra Eeva Jalavistos livsverk har SGF bl.a. utdelat Eeva Jalavisto-pris till områdets forskare som erkännande.

Societas Gerontologica Fennica rf strävar att fungera som en förenande länk mellan den gerontologiska forskningen och det praktiska arbetet. Som samarbetspartner fungerar bl.a. Centralförbundet för de gamlas väl, Finlands Geriatriker, Föreningen för forskning i uppväxt och åldrande, Äldreinstitutet och Finlands Kommunförbund. SGF har eftersträvat att årligen under Läkardagarna ordna ett skolningstillfälle som presenterar nya forskningsresultat.

SGF är aktivt med i åldrandeforskningens internationella samarbete. Föreningen är medlemsförbund i Nordisk Gerontologisk Förening (NGF). Dessutom har SGF representanter i International Association of Gerontology (IAG) och Europeiska Unionens förening för geriatrik (EUGMS - European Union Geriatric Medicine Society).

För närvarande har föreningen ca 260 medlemmar från flera olika vetenskapsområden. SGF utger ett medlemsbrev i vilket informeras även om områdets internationella skolningstillfällen och samarbetsorganisationernas evenemang. Medlemstidskriften är Gerontologia (tillsammans med Föreningen för forskning i uppväxt och åldrande och Finlands Geriatriker rf).

Mer information:
www.gernet.fi