Databassökning


Den nya versionen av JUFO-portalen har lanserats! Gå till den nya portalen här.

Vänligen observera att denna webbplats kommer att vara stängd den 30.8.2024. Mer information: julkaisufoorumi@tsv.fi

På denna sida kan du söka tidskrifter, publikationsserier, konferenser och bokförlag som har Publikationsforum-klassificering.

 • Klassificeringen har tre nivåer: 1 = basnivå; 2 = ledande nivå; 3 = högsta nivå.
 • Övriga identifierade publiceringskanaler som inte uppnått nivå 1 är listade med tecknet 0.
 • Om det inte finns någon markering vid nivån, är publiceringskanalen för närvarande under bedömning och har ännu inte tilldelats en nivå.

 • Här kan du ladda ner hela listan på alla publiceringskanaler eller separata listor på tidskrifter och serier, konferenser och bokförlag.

  Du kan också använda "Ladda resultaten i Excel" -funktionen efter sökningen.


   
  Titel:

  Namnet på tidskriften, serien eller förlaget. Du kan skriva den sökta publiceringskanalens hela namn, eller använda enskilt sökord, i vilket fall sökresultatet innefattar alla titlar som innehåller sökordet.
  Konferensens förkortning:
  Konferensens förkortning eller en del av den.
  ISSN/ISBN/Jufo ID:

  ISSN-nummer eller ISBN-rot eller unik nummerserie skapad av Publikationsforum-systemet d.v.s. JufoID. Bokförlagets ISBN-rot bildas av nummerseriens tre första delar t.ex. i koden ISBN 978-0-19-454126-8 är roten 978-0-19).
  Publikationsforumsnivån:

  Du kan rikta sökningen till publikationer på en eller flera nivåer. Om väljrutorna lämnas tomma riktas sökningen till publikationer på alla nivåer.
  Publiceringskanalens typ:

  Publikationstyp. OBS! Konferens-
  publikationerna är förda i systemet med konferensens etablerade namn.
  UKM-vetenskapsgren:
  i UKM:s insamling av publikationsdata använda klassificering enligt vetenskapsområde. Vetenskapsgrenarna för publikationsserierna är bestämda genom att sammanslå vetenskapsgrens-
  kategorierna som används av Web of Science och Scopus -databaserna samt Norges, Danmarks och ESF:s ERIH -klassificeringar.
  Språk:
  Tidskriftens/seriens utgivningsspråk. Kanaler som publicerar på flera språk hittas genom att välja ”multiple languages”. Informationen finns att få endast för seriepublikationer.
  Utgivningsland:
  Tidskriftens/seriens eller bokförläggarens utgivningsland. Informationen finns i huvudsak inte att få för konferenser.
  Open access:

  SHERPA/RoMEO: Färgkoderna visar i vilken omfattning publiceringskanalens förläggare tillåter artiklarnas parallellpublicering:
  Green:
  can archive pre-print and post-print or publisher's version/PDF;
  Blue:
  can archive post-print (ie final draft post-refereeing) or publisher's version/PDF; Yellow: can archive pre-print (ie pre-refereeing);
  White:
  archiving not formally supported.
  DOAJ:
  Tidskriften är indexerad i Directory of Open Access Journals.
  Web of Science -vetenskapsgren:
  För tidskriften/serien bestämda vetenskapsgrenen enligt Thomson Reuters Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) eller Art & Humanities Citation Index (AHCI).
  Scopus -vetenskapsgren:
  För tidskriften/serien bestämda vetenskapsgrenen enligt Elseviers Scopus-databas.
  Vidga sökningen till publikatonskanaler som har avslutat sin verksamhet
  Titel:
  Konferens förkortning:
  ISSN/ISBN:
  Publikationsforumsnivå: Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1
  Nivå 0 Inte Bedömt
  Typ av publiceringskanal:
  Open access:
  Sherpa\Romeo Green Blue Yellow White
  DOAJ
  Språk:
  Utgivningsland:
  UKM-vetenskapsgren:


  Web of Science -vetenskapsgren:
  Scopus-vetenskapsgren:
  Inklusive inaktiva:
   
  Ladda ner resultaten i Excel