Redovisningsanvisning

Publikationsverksamhet och internationell verksamhet

Redovisning av beviljade understöd görs på våren följande år efter understödsåret, senast 15.4. Redovisningen görs elektroniskt på en blankett. Samfundsspecifika användarnamn och lösenord är de samma som när ansökningar görs. Om användarnamn och lösenord har försvunnit, kan samfundet be om nya per e-post kirsi.siitonen(at)tsv.fi.

Redovisningsblankett

Till redovisningen bifogas elektroniskt följande dokument gällande understödsåret:

  • Resultaträkning och balansräkning
  • Revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse
  • Verksamhetsberättelse

I redovisningen uppges intäkter och kostnader på samma sätt som förgående års intäkter och kostnader i ansökningen. De uppgivna talen ska vara kontrollerbara i resultaträkningen. Alternativt kan kvitton angående verksamheten bifogas till ansökningen om verksamheten är småskalig, eller den egna revisorn bes om ett utlåtande där revisorn fastställer att publikationsstödet har använts i enlighet med understödsvillkoren, och att uppgifterna i redovisningen motsvarar talen i bokslutet.

Mall för utlåtande TSV Tilintarkastajan raportti jäsenseuran avustustilityksestä.pdf

Om redovisningen inte lämnas inom utsatt tid, måste understödet eller den beviljade summan indrivas.

Uppdaterad 23.7.2019 11.11