Organisaatio

Tieteellisten seurain valtuuskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimintaan sovelletaan yhdistyslain säädöksiä. Valtuuskunnan ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa pidettävä vuosikokous. Vuosikokoukseen voi osallistua yksi jäsenseuran valtuuttama edustaja jokaisesta seurasta. Kevätkokouksessa päätetään uusien jäsenseurojen hyväksymisestä ja vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös. Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.PDF iconHallituksen jäsenten ehdokasasettelu ja vaali.pdf

Hallitus vastaa valtuuskunnan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä. Jokaisen jäsenen hallituskausi on kolme vuotta, ja vuosikokouksessa valitaan vuosittain viisi uutta jäsentä erovuoroisten jäsenten tilalle. Hallituksen puheenjohtajana toimii professori Ulla-Maija Forsberg ja varapuheenjohtajana toimii FT Cecilia af Forselles. Lisätietoa puheenjohtajista löytyy täältä.

Vuosikokouksessa ja hallituksessa päätettäviä asioita valmistellaan työvaliokunnassa ja avustusjaostossa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita ja hoitaa hallituksen antamia tehtäviä. Hallitus asettaa työvaliokunnan kalenterivuodeksi. Valtuuskunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana ja sihteerinä toiminnanjohtaja. Lisäksi työvaliokuntaan kuuluu hallituksen varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä.

Avustusjaosto tekee esitykset TSVn hallitukselle julkaisu- ja konferenssiavustuksista. Hallitus nimittää jaoston kolmeksi vuodeksi.

Valtuuskunnan toiminnanjohtaja vastaa toimielimissä käsiteltävien asioiden valmistelusta, päätösten toimeenpanosta, seurannasta ja raportoinnista sekä johtaa valtuuskunnan toimistoa.

Valtuuskunnan yhteydessä toimivat Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Julkaisufoorumi. Niillä on itsenäiset tehtävät, mutta ne ovat hallinnollisesti osa valtuuskuntaa.

Valtuuskunnan toimielimien vastuista ja tehtävistä löytyy lisätietoa valtuuskunnan ohjesäännöstä PDF iconTSV Ohjesääntö 6.5.2019.pdf

Päivitetty 28.2.2020 10.06