Avustusjaosto 2019-2021

Yliopistonlehtori Kurt Fagerstedt (biotieteet)
Professori Mats Gyllenberg, puheenjohtaja (luonnontieteet ja tekniset tieteet)
Professori Kimmo Lapintie (yhteiskuntatieteet)
Professori Pirjo Markkola (historia ja muut perinnetieteet)
Yliopisto-opettaja Outi Veivo (kielitieteet)

Päivitetty 24.2.2020 13.56