Avustusjaosto 2022-2024

Avustusjaoston kokoonpano vuosina 2022-2024 on:

Yliopistonlehtori Kurt Fagerstedt (biotieteet)
Professori Mats Gyllenberg, puheenjohtaja (luonnontieteet ja tekniset tieteet)
Professori Tiina Kinnunen (historia ja kulttuurien tutkimus)
Professori Sirke Mäkinen (yhteiskuntatieteet)
Yliopisto-opettaja Outi Veivo (kielitieteet)

Päivitetty 17.12.2021 14.17