Kontakt

VETENSKAPLIGA SAMFUNDENS DELEGATION

Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
Telefon (09) 228 691
Telefax (09) 228 69 291
E-post tsv(at)tsv.fi

Faktureringsadress

Medlemssamfundens kontaktuppgifter (även ändringar) meddelas till:

Vetenskapssekreterare Kirsi Siitonen
Tel. (09) 228 69 225
E-post kirsi.siitonen(at)tsv.fi

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn(at)tsv.fi

Vetenskapsbokhandeln

Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
Tel. (09) 635 177
Fax (09) 635 017
E-post tiedekirja(at)tsv.fi

Publikationslagret

Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors
Telefon (09) 228 69 251

E-post julkaisuvarasto(at)tsv.fi

Vetenskapernas hus

Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors
Tel. (09) 228 69 265

E-post tieteidentalo(at)tsv.fi

Personalens kontaktuppgifter

Uppdaterad 8.5.2017 13.37