Personalens kontaktuppgifter

VETENSKAPLIGA SAMFUNDENS DELEGATION

Lea Ryynänen-Karjalainen
verksamhetsledare
tel. (09) 228 69 222

INFORMATIONSENHETEN

Hetemäki, Ilari
informationschef
tel. (09) 228 69 227

Vermilä, Mandi
evenemangs- och kommunikationskoordinator
tel. (09) 228 69 221

ENHETEN FÖR EKONOMI OCH PERSONALTJÄNSTER

Kumlin, Satu
ekonomichef
tel. (09) 228 69 223

Rodriguez Carrillo, Antonio
kundtjänstchef (Vetenskapernas hus, Vetenskapsbokhandelns bokföring)
tel. (09) 228 69 224
044 7456 506

Siitonen, Kirsi
vetenskapssekreterare
tel. (09) 228 69 269
044 742 6377

Virta-aho, Sirkka
ekonomiförvaltningens assistent
tel. (09) 228 69 225

ENHETEN FÖR IT- OCH NÄTTJÄNSTER

Laatikainen, Jani
IT-chef
tel. (09) 228 69 220
040 864 9878

Huldin, Mikko
IT-planerare
tel. (09) 228 69 233

Länsivuori, Jouko
IT-specialist
tel. (09) 228 69 205

Kaarela, Tiina
redaktör (publikationstjänster, Tieteessä tapahtuu-tidskriften)
tel. (09) 228 69 228

Loisa, Jari
medieplanerare
tel. (09) 228 69 237

ENHETEN FÖR PUBLIKATIONSTJÄNSTER

Lilja, Johanna (tjänstledig -31.10.2017)
publikationschef
tel. (09) 228 69 229
044 730 5737

Pere, Jan
expeditionsvakt, på plats tis-fre
tel. (09) 228 69 230
041 523 4897

BYTESCENTRALEN FÖR VETENSKAPLIG LITTERATUR

Strien, Georg
ledande bibliotekarie
tel. (09) 228 69 238

Lönngren, Lena
publikationsassistent
tel. (09) 228 69 239

Pakarinen, Hannele
informatiker
tel. (09) 228 69 240

VETENSKAPSBOKHANDELN

Juntunen, Ari
butiksföreståndare
tel. (09) 228 69 260

Valtonen, Kari
försäljningssekreterare
puh. (09) 228 69 261

Lappi, Eija
marknadsplanerare, på plats mån-tors
tel. (09) 228 69 231

Rodriguez Carrillo, Antonio
kundtjänstchef, Vetenskapsbokhandelns bokföring
tel. (09) 228 69 224
044 7456 506

PUBLIKATIONSLAGRET

Tervonen, Jouko
publikationslagerförvaltare
tel. (09) 228 69 253
046 851 2292

Jokinen, Sami
lagerförvaltare
tel.(09) 228 69 251
046 851 2293

Leskinen, Anita
byråsekreterare
tel. (09) 228 69 278
046 851 2290

Merranmaa, Hannu
lagerförvaltare
tel. (09) 228 69 250
046 851 2291

VETENSKAPERNAS HUS

Rodriguez Carrillo, Antonio
kundtjänstchef
tel. (09) 228 69 224
044 7456 506

Hadjikov, Alexander
vaktmästare
tel. (09) 228 69 264

Rodriguez, Pablo
biträdande vaktmästare
tel. (09) 228 69 265

Mottagning: (09) 228 69 265

PUBLIKATIONSFORUM

Pölönen, Janne
planerare
tel. (09) 228 69 246
044 346 9491

Ruth, Anna-Sofia
planerare
tel. (09) 228 69 249

FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN
Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
E-post: tenk(at)tenk.fi
Hemsida: www.tenk.fi

Sanna Kaisa Spoof
generalsekreterare
tel. (09) 228 69 234
050 594 1909
E-post: sanna-kaisa.spoof(at)tenk.fi

Terhi Tarkiainen
planerare
tel. (09) 228 69 235
044 346 9990
E-post: terhi.tarkiainen(at)tsv.fi

Iina Kohonen
sakkunnig
Forskningsetiska delegationen och Delegationen för informationsspridning
tel. 040 549 2262
E-post: iina.kohonen(at)tsv.fi

DELEGATIONEN FÖR INFORMATIONSSPRIDNING
Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
tel. 040 733 5935
E-post: info(at)tjnk.fi
Hemsida: www.tjnk.fi

Reetta Kettunen
generalsekreterare
tel. (09) 228 69 236
040 733 5935
E-post: reetta.kettunen(at)tsv.fi

Terhi Tarkiainen
planerare
tel. (09) 228 69 235
044 346 9990
terhi.tarkiainen(at)tsv.fi

DELEGATIONEN FÖR VETENSKAPSAKADEMIERNA I FINLAND
Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
tel. (09) 228 69 226
fax (09) 228 69 291
E-post: info(at)academies.fi
Hemsida: www.academies.fi
personalens e-postadresser: förnamn.efternamn(at)academies.fi

Päivi Tikka
generalsekreterare
tel. (09) 228 69 242
044 325 4214                                                                                                                                               

Katri Rostedt
vetenskapssekreterare (moderskapsledighet)                                                                        

Kalle Videnoja
vf. vetenskapssekreterare
tel. (09) 228 69 243
044 762 4454

Kaisu Reiss
byråsekreterare (gemensam för delegationerna)
tel. 044 774 9786

 

Uppdaterad 23.10.2017 13.31