Personalens kontaktuppgifter

Administration

Ryynänen-Karjalainen, Lea
verksamhetsledare
tfn (09) 228 69 222

Kommunikation 

Hetemäki, Ilari
kommunikationschef
tfn (09) 228 69 227

Vermilä, Mandi
ansvarig evenemangsproducent
tfn (09) 228 69 221

Kivipuro, Kaisa
kommunikations- och evenemangskoordinator
tfn (09) 228 69 268

Vainiomäki, Meri
Tiedeklubit 2021
tfn (09) 228 69 267

Ekonomi och personaltjänster

Kumlin, Satu
ekonomichef
tfn (09) 228 69 223

Rodriguez Carrillo, Antonio
kundtjänstchef (Vetenskapernas hus, Vetenskapsbokhandelns bokföring)
tfn (09) 228 69 224
044 7456 506

Siitonen, Kirsi
vetenskapssekreterare
tfn (09) 228 69 269
044 742 6377

Reiss, Kaisu
byråsekreterare (delegationerna, inköpsfakturor)
tfn 044 774 9786
e-post: kaisu.reiss(at)tsv.fi

Ruuth-Chappuis, Kati
administrativ assistent
tfn (09) 228 69 225

IT- och nättjänster

Laatikainen, Jani
IT-chef
tfn (09) 228 69 220
040 864 9878

Granroth, Tom
IT-specialist
tfn (09) 228 69 205

Huldin, Mikko
IT-planerare
tfn (09) 228 69 233

Kaarela, Tiina
redaktör (publikationstjänster, Tieteessä tapahtuu-tidskriften)
tfn (09) 228 69 228

Nygård, Antti-Jussi
planerare (journal.fi)
tfn 044 747 2224

Publikationstjänster

Syrjämäki, Sami
publikationschef
tfn (09) 228 69 229

Pere, Jan
expeditionsvakt
tfn (09) 228 69 230

Bytescentralen för vetenskaplig litteratur

Strien, Georg
ledande bibliotekarie
tfn (09) 228 69 238

Lönngren, Lena
publikationsassistent
tfn (09) 228 69 239

Pakarinen, Hannele
informatiker
tfn (09) 228 69 240

Vetenskapsbokhandeln

Juntunen, Ari
butiksföreståndare
tfn (09) 228 69 260

Valtonen, Kari
försäljningssekreterare
tfn (09) 228 69 261

Lappi, Eija
marknadsplanerare
tfn (09) 228 69 231

Rodriguez Carrillo, Antonio
kundtjänstchef, Vetenskapsbokhandelns bokföring
tfn (09) 228 69 224
044 7456 506

Publikationslagret

Tervonen, Jouko
publikationslagerförvaltare
tfn (09) 228 69 253
046 851 2292

Jokinen, Sami
lagerförvaltare
tfn (09) 228 69 251
046 851 2293

Pusa, Minna
lagerförvaltare
tfn (09) 228 69 250
046 851 2291

Vetenskapernas hus

Rodriguez Carrillo, Antonio
kundtjänstchef
tfn (09) 228 69 224
044 7456 506

Hadjikov, Alexander
vaktmästare
tfn (09) 228 69 264

Rodriguez, Pablo
biträdande vaktmästare
tfn (09) 228 69 265

Mottagning: (09) 228 69 265

Publikationsforum

e-post: julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Pölönen, Janne
planeringschef
tfn (09) 228 69 246
044 346 9491

Pylvänäinen, Elina
planerare
tfn (09) 228 69 249

Öppen vetenskap

Mustajoki, Henriikka
utvecklingschef
tfn (09) 228 69 247
044 741 2255

Jauhiainen, Ilmari
planerare
tfn (09) 228 69 277
044 783 4208

Lahdenperä, Hanna
planerare
tfn (09) 228 69 271
044 750 4202

Forskningsetiska delegationen

Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
e-post: tenk(at)tenk.fi
Hemsida: www.tenk.fi

Spoof, Sanna Kaisa
generalsekreterare
tfn (09) 228 69 234
050 594 1909
e-post: sanna-kaisa.spoof(at)tenk.fi

Tarkiainen, Terhi
planerare
tfn (09) 228 69 235
044 346 9990
e-post: terhi.tarkiainen(at)tsv.fi

Lähteenmäki, Maija
webbredaktör (Ansvarsfull vetenskap)
tfn (09) 228 69 245
e-post: maija.lahteenmaki(at)tsv.fi

Sairio, Anni
Koordinator (Ansvarsfull vetenskap)
tfn (09) 228 69 248
044 737 6381
e-post anni.sairio(at)tsv.fi

Kohonen, Iina
sakkunnig
Forskningsetiska delegationen och Delegationen för informationsspridning
tfn 040 549 2262
e-post: iina.kohonen(at)tsv.fi

Videnoja, Kalle
Internationell koordinator
tfn 044 775 0796
e-post: kalle.videnoja(at)tenk.fi

Delegationen för informationsspridning

Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
e-post: info(at)tjnk.fi
Hemsida: www.tjnk.fi

Kettunen, Reetta
generalsekreterare
tfn (09) 228 69 236
040 733 5935
e-post: reetta.kettunen(at)tsv.fi

Tarkiainen, Terhi
planerare
tfn (09) 228 69 235
044 346 9990
e-post: terhi.tarkiainen(at)tsv.fi

Lähteenmäki, Maija
webbredaktör (Ansvarsfull vetenskap)
tfn (09) 228 69 245
e-post: maija.lahteenmaki(at)tsv.fi

Sairio, Anni
Koordinator (Ansvarsfull vetenskap)
tfn (09) 228 69 248
044 737 6381
e-post anni.sairio(at)tsv.fi

Reiss, Kaisu
byråsekreterare (gemensam för delegationerna)
tfn 044 774 9786
e-post: kaisu.reiss(at)tsv.fi

Uppdaterad 13.4.2021 11.05