Personalens kontaktuppgifter

Administration

Lea Ryynänen-Karjalainen
verksamhetsledare
(09) 228 69 222
lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi

Kommunikation 

Ilari Hetemäki
kommunikationschef
(09) 228 69 227
ilari.hetemaki(at)tsv.fi

Mandi Vermilä
ansvarig evenemangsproducent
(09) 228 69 221
mandi.vermila(at)tsv.fi

Kaisa Kivipuro
kommunikations- och evenemangskoordinator
(09) 228 69 268
kaisa.kivipuro(at)tsv.fi

Anne Haapanen
visuell designer
044 49 39 772
anne.haapanen(at)tsv.fi

Annu Suvanto
kommunikationspraktikant
(09) 228 69 267
annu.suvanto(at)tsv.fi 

Ekonomi och personaltjänster

Satu Kumlin
ekonomichef
(09) 228 69 223
satu.kumlin(at)tsv.fi

Antonio Rodriguez Carrillo
kundtjänstchef (Vetenskapernas hus, Vetenskapsbokhandelns bokföring)
(09) 228 69 224
044 7456 506
antonio.rodriguez(at)tsv.fi

Kirsi Siitonen
vetenskapssekreterare
(09) 228 69 269
044 742 6377

kirsi.siitonen(at)tsv.fi

Kaisu Reiss
byråsekreterare (delegationerna, inköpsfakturor)
044 774 9786
kaisu.reiss(at)tsv.fi

Kati Ruuth-Chappuis
administrativ assistent
(09) 228 69 225
kati.ruuth-chappuis(at)tsv.fi

IT- och nättjänster

Jani Laatikainen
IT-chef
(09) 228 69 220
jani.laatikainen(at)tsv.fi
040 864 9878

Tom Granroth
IT-specialist
(09) 228 69 205
tom.granroth(at)tsv.fi

Mikko Huldin
IT-planerare
(09) 228 69 233
mikko.huldin(at)tsv.fi

Tiina Kaarela
redaktör (publikationstjänster, Tieteessä tapahtuu-tidskriften)
(09) 228 69 228
tiina.kaarela(at)tsv.fi

Antti-Jussi Nygård
planerare (Journal.fi)
044 747 2224
antti-jussi.nygard(at)tsv.fi

Publikationstjänster

Sami Syrjämäki
publikationschef
(09) 228 69 229
sami.syrjamaki(at)tsv.fi

Jan Pere
expeditionsvakt
(09) 228 69 230
jan.pere(at)tsv.fi

Bytescentralen för vetenskaplig litteratur

Georg Strien
ledande bibliotekarie
(09) 228 69 238
georg.strien(at)tsv.fi

Lena Lönngren
publikationsassistent
(09) 228 69 239
lena.lonngren(at)tsv.fi

Hannele Pakarinen
informatiker
(09) 228 69 240
hannele.pakarinen(at)tsv.fi

Vetenskapsbokhandeln

Ari Juntunen
butiksföreståndare
(09) 228 69 260
ari.juntunen(at)tsv.fi

Kari Valtonen
försäljningssekreterare
(09) 228 69 261
kari.valtonen(at)tsv.fi

Eija Lappi
marknadsplanerare
(09) 228 69 231
eija.lappi(at)tsv.fi

Valtteri Rajamäki
kommunikationspraktikant
(09) 228 69 237
044 745 6508
valtteri.rajamaki(at)tsv.fi

Antonio Rodriguez Carrillo
kundtjänstchef, Vetenskapsbokhandelns bokföring
(09) 228 69 224
044 7456 506

Publikationslagret

Jouko Tervonen
publikationslagerförvaltare
(09) 228 69 253
046 851 2292
jouko.tervonen(at)tsv.fi

Sami Jokinen
lagerförvaltare
(09) 228 69 251
046 851 2293
sami.jokinen(at)tsv.fi

Minna Pusa
lagerförvaltare
(09) 228 69 250
046 851 2291
minna.pusa(at)tsv.fi

Vetenskapernas hus

Antonio Rodriguez Carrillo
kundtjänstchef
(09) 228 69 224
044 7456 506

Alexander Hadjikov
vaktmästare
(09) 228 69 264
alexander.hadjikov(at)tsv.fi

Pablo Rodriguez
biträdande vaktmästare
(09) 228 69 265
pablo.rodriguez(at)tsv.fi

Mottagning: (09) 228 69 265

Publikationsforum

e-post: julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Janne Pölönen
planeringschef
(09) 228 69 246
044 346 9491
janne.polonen(at)tsv.fi

Elina Pylvänäinen
planerare
(09) 228 69 249
elina.pylvanainen(at)tsv.fi

Elina Late
forskare
elina.late(at)tsv.fi

Öppen vetenskap

Henriikka Mustajoki
utvecklingschef
(09) 228 69 247
044 741 2255
henriikka.mustajoki(at)tsv.fi

Ilmari Jauhiainen
planerare
(09) 228 69 277
044 783 4208
ilmari.jauhiainen(at)tsv.fi

Hanna Lahdenperä
planerare
(09) 228 69 271
044 750 4202
hanna.lahdenpera(at)tsv.fi

Elina Koivisto
koordinator
elina.koivisto(at)tsv.fi

Valtteri Rajamäki
kommunikationspraktikant
(09) 228 69 237
044 745 6508
valtteri.rajamaki(at)tsv.fi

Forskningsetiska delegationen

Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
e-post: tenk(at)tenk.fi
Hemsida: www.tenk.fi

Sanna-Kaisa Spoof
generalsekreterare
(09) 228 69 234
050 594 1909
sanna-kaisa.spoof(at)tenk.fi

Iina Kohonen
sakkunnig
040 549 2262
iina.kohonen(at)tsv.fi

Minna Aittasalo
sakkunnig
044 493 2593
minna.aittasalo(at)tenk.fi

Terhi Tarkiainen
planerare (tjänstledig till 31.8.2022)
(09) 228 69 235
044 346 9990
terhi.tarkiainen(at)tsv.fi

Meri Vainiomäki
planerare (vikarie till 31.8.2022)
(09) 228 69 235
044 346 9990
meri.vainiomaki(at)tsv.fi

Anni Sairio
konferenssekreterare
(09) 228 69 248
044 737 6381
anni.sairio(at)tsv.fi

Kalle Videnoja
Internationell koordinator
044 775 0796
kalle.videnoja(at)tenk.fi

Delegationen för informationsspridning

Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
e-post: info(at)tjnk.fi
Hemsida: www.tjnk.fi

Reetta Kettunen
generalsekreterare
(09) 228 69 236
040 733 5935
reetta.kettunen(at)tsv.fi

Terhi Tarkiainen
planerare (tjänstledig till 31.8.2022)
(09) 228 69 235
044 346 9990
terhi.tarkiainen(at)tsv.fi

Meri Vainiomäki
planerare (vikarie till 31.8.2022)
(09) 228 69 235
044 346 9990
meri.vainiomaki(at)tsv.fi

Kaisu Reiss
byråsekreterare (gemensam för delegationerna)
044 774 9786
kaisu.reiss(at)tsv.fi

Uppdaterad 19.10.2021 8.30