Kontakt

Vetenskapliga samfundens delegation

Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors
Telefon: (09) 228 691, vardagar kl. 9−11 och 12−15
E-post: tsv(at)tsv.fi

Se VSD:s faktureringsadresser och -uppgifter på egen sida.

Personalens e-postadresser är i formen fornamn.efternamn(at)tsv.fi

Anmälning av medlemssamfundens kontaktuppgifter (även ändringar)

E-post tsv(at)tsv.fi

Vetenskapsbokhandeln

Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
Tfn (09) 635 177
E-post tiedekirja(at)tsv.fi

Publikationslagret

Använd följande namn och adress när ni skickar post till Publikationslagret:
Vetenskapliga samfundens delegation
Publikationslagret
Maruddsvägen 74

00930 Helsingfors

Leveransadress för gods: Österstigen 7, 00930 Helsingfors
Besöksadress: Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors
Tfn (09) 228 69 251 eller 046 851 2293
E-post julkaisuvarasto(at)tsv.fi

Vetenskapernas hus

Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors
Tfn (09) 228 69 264
E-post tieteidentalo(at)tsv.fi

Personalens kontaktuppgifter

Uppdaterad 5.4.2024 13.15