Utvecklingen av publikationsverksamheten

De Vetenskapliga samfundens delegation och Publikationsforumet skapar tillsammans verktyg för utvecklingen av vetenskapliga publikationer och bedömning samt utbredning av deras upplagor.

Publikationsforumsklassifikationen är ett kvalitetsbedömingsverktyg, som täcker alla vetenskapsområden samt de för dem typiska publikationsformerna. Syftet med den trestegiga klassifikationen är att uppmuntra forskare att ge ut sina resultat på högklassiga vetenskapliga forum.

Märket för kollegial granskning erbjuder ett sätt för finska utgivare att skilja kollegialt granskade texter från övrigt material. Syftet med märket är att likrikta inhemska publikationers bruk av kollegial granskning samt hjälpa läsaren att känna igen vetenskapligt bedömda texter.

De vetenskapliga samfundens tryckta publikationers upplagor främjar man genom att marknadsföra böcker och tidningar bl.a. med hjälp av nyhetskatalogen som utkommer två gånger om året och olika försäljningstillställningar. Man informerar även om publikationerna på Vetenskapsbokhandelns Facebook-sida.

VSD främjar starkt öppen publicering, så att vetenskaplig information är i bruk för alla de som är intresserade. VSD

  • erbjuder OJS-publiceringsbas för tidningar, samt skolning för dess användning
  • upprätthåller förteckningen om finska nättidningar
  • arrangerar utbildning och diskussionstillfällen
  • deltar i nationell och internationell verksamhet som främjar öppen publicering.
Uppdaterad 23.6.2015 13.45