Utveckling av publikationsverksamheten

Vetenskapliga samfundens delegation och Publikationsforum skapar tillsammans verktyg för utvecklingen av kvaliteten och bedömningen av vetenskapliga publikationer samt för att öka deras spridning.

Publikationsforumsklassifikationen är ett kvalitetsbedömingsverktyg som täcker alla vetenskapsområden samt de för dem typiska publikationsformerna. Syftet med den trestegiga klassifikationen är att uppmuntra forskare att ge ut sina resultat på högklassiga vetenskapliga forum.

Märket för kollegial granskning erbjuder ett sätt för finska utgivare att skilja kollegialt granskade texter från övrigt material. Syftet med märket är att förenhetliga inhemska utgivares praxis för kollegial granskning samt hjälpa läsaren att känna igen vetenskapligt bedömda texter.

De vetenskapliga samfundens tryckta publikationers spridning främjas genom att marknadsföra böcker och tidskrifter bl.a. med hjälp av nyhetskatalogen som utkommer två gånger om året och olika försäljningstillställningar. Om publikationerna informeras också på Vetenskapsbokhandelns Facebooksida.

VSD främjar starkt öppen publicering så att vetenskaplig information skulle vara tillgänglig för alla intresserade. VSD

  • erbjuder en OJS-publiceringsplattform för tidskrifter samt skolning för dess användning
  • upprätthåller en förteckning över finländska nättidningar
  • arrangerar utbildningar och diskussionstillfällen
  • deltar i nationell och internationell verksamhet som främjar öppen publicering
Uppdaterad 11.10.2018 11.38