Julkaisutoiminnan kehittäminen

Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Julkaisufoorumi tuottavat yhdessä työkaluja tieteellisten julkaisujen laadun kehittämiseen ja arviointiin sekä niiden levikin laajentamiseen.

Julkaisufoorumi-luokitus on tutkimuksen laadunarviointiväline, joka kattaa kaikki tieteenalat sekä niille tyypilliset julkaisumuodot. Kolmiportaisen luokituksen tarkoituksena on kannustaa tutkijoita julkaisemaan tuloksiaan korkeatasoisilla tieteellisillä foorumeilla.

Vertaisarviointitunnus tarjoaa suomalaisille julkaisijoille keinon erottaa tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet tekstit muusta aineistosta. Tunnuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kotimaisten julkaisijoiden vertaisarviointikäytäntöjä sekä auttaa lukijaa tunnistamaan tieteellisesti arvioidut tekstit.

Tieteellisten seurojen painettujen julkaisujen levikkiä edistetään markkinoimalla kirjoja ja lehtiä muun muassa kahdesti vuodessa ilmestyvän uutuusluettelon ja erilaisten myyntitapahtumien avulla. Julkaisuista tiedotetaan myös Tiedekirjan Facebook-sivulla. 

TSV edistää vahvasti avointa julkaisemista, jotta tieteellinen tieto olisi kaikkien kiinnostuneiden käytössä. Se  

  • tarjoaa lehdille OJS-julkaisualustan sekä koulutusta sen käyttöön
  • ylläpitää luetteloa suomalaisista verkkolehdistä
  • järjestää koulutusta ja keskustelutilaisuuksia ja
  • osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen avointa julkaisemista edistävään toimintaan.
Päivitetty 22.6.2020 11.26