Den öppna publiceringens tjänster

Journal.fi

Journal.fi är en ny tjänst för redigering och publicering av vetenskapstidskrifter, som Vetenskapliga samfundens delegation upprätthåller. I februari 2017 fanns över 30 finländska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker på sajten.

Journal.fi-tjänsten är gratis för VSD:s medlemssamfund. Ifall samfundet publicerar sin tidskrift i tjänsten ska artiklarna vara fritt tillgängliga med högst ett års fördröjning (embargo) från publiceringstidpunkten. Också prenumerationsbaserade tidskrifter kan använda tjänsten fritt för mottagande av manuskript och redigering. På våren 2017 meddelas användarvillkoren och priserna också för publikationer utanför VSD. Vid behov ger VSD handledning i publiceringen av e-tidskriften i tjänsten genom att erbjuda nya tidskrifter en kort skolning samt användarstöd via e-post.

För tjänsten används Open Journal Systems -programvaran som är utvecklad av Public Knowledge Project. OJS är baserad på en öppen källkod och inbegriper hela den redaktionella processen från att ta emot manuskript till färdig webbpublikation. För närvarande är den det mest använda publiceringssystemet för vetenskaplig publicering.

I OJS kan den redaktionella processen definieras enligt eget behov. Varje publikation i systemet har en huvudanvändare som administrerar användarnamn, definitioner beträffande publikationens funktioner, layout och allmänna information, samt innehåll. Huvudredaktören kan lätt övervaka hela tidskriftens redaktionella process. Korrespondens och dokument arkiveras i systemet. OJS-plattformen kan också användas enbart för de redaktionella arbetsrutinerna och tidskriften publiceras i tryckt form eller i ett annat system.

 

Publikationsportalen TISCI

TISCI-publikationsportalen listar finländska vetenskapliga nättidskrifter och övriga vetenskapssamfunds webbpublikationer. Portalen inkluderar nättidskrifter vars artiklar är kollegialt granskade och som är fritt tillgängliga efter högst två års fördröjning från publiceringsdatum. Även andra publikationer av vetenskapssamfund tas med ifall de har allmänt informationsvärde. Nya publikationer kan meddelas till webbplatsens redaktion. Till portalen kommer man via Sök- och Bläddra-länken.

 

Ta kontakt

För TISCI samt OJS-skolning och rådgivning ansvarar Lena Lönngren lena.lonngren(at)tsv.fi

Uppdaterad 28.3.2017 11.06