Tjänster för öppen publicering

Journal.fi

Journal.fi är en ny tjänst för redigering och publicering av vetenskapstidskrifter som Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) upprätthåller. I maj 2021 fanns över 100 finländska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker på sajten.

Vem kan använda tjänsten?

Journal.fi-tjänsten är gratis för VSD:s medlemssamfund. Ifall samfundet publicerar sin tidskrift i tjänsten ska artiklarna vara fritt tillgängliga med högst ett års fördröjning (embargo) från publiceringstidpunkten. Också prenumerationsbaserade tidskrifter kan använda tjänsten fritt för mottagande av manuskript och redigering. Vid behov ger VSD handledning i publiceringen av e-tidskriften i tjänsten genom att erbjuda tidskrifter en kort skolning samt användarstöd via e-post.

VSD:s medlemssamfunds tidskrifter ska uppfylla följande kriterier:

 1. Ifall tidskriften publiceras i tjänsten ska artiklarna vara öppet tillgängliga med högst ett års fördröjning från publiceringstidpunkten.
 2. Även prenumerationsbaserade tidskrifter kan bruka tjänsten för mottagande av manuskript och redaktionellt arbete.
 3. Tidskriften måste inte vara referentgranskad och behöver inte ha en Jufo-klassificering.

Journal.fi-tjänstens bruk är möjlig även för utgivare utanför VSD. Dessa debiteras för tjänsten enligt en skild prislista. Tidskrifter som vill med i tjänsten ska uppfylla följande kriterier:

 1. Publikationen ska vara omedelbart och helt öppen.
 2. Publikationen ska lyfta fram resultat av vetenskaplig forskning. Detta kan påvisas genom att publikationsserien har klassificerats i Publikationsforumet (JUFO) på nivå 1, 2 eller 3 eller att den brukar VSD:s märke för kollegial granskning.
 3. Tidskriftens/årsbokens utgivare är finländsk eller om det är en sampublikation, är åtminstone en finländsk aktör utgivare.

Hur används tjänsten?

Tjänsten brukar Open Journal Systems-programvaran som är utvecklad av Public Knowledge Project. OJS är baserad på en öppen källkod och inbegriper hela den redaktionella processen från att ta emot manuskript till publiceringen av den färdiga webbpublikationen. För närvarande är den det mest använda publiceringssystemet för vetenskaplig publicering.

I OJS kan den redaktionella processen definieras enligt eget behov. Varje publikation i systemet har en huvudanvändare som administrerar användarnamn, definitioner beträffande publikationens funktioner, layout och allmänna information, samt innehåll. Huvudredaktören kan lätt övervaka hela tidskriftens redaktionella process. Korrespondens och dokument arkiveras i systemet. OJS-plattformen kan också användas enbart för de redaktionella arbetsrutinerna och tidskriften publiceras i tryckt form eller i ett annat system.

Anvisningar för användning av tjänsten

Anvisningar för Journal.fi-tjänstens användning finns här (på finska).

Förfrågningar och support

Frågor angående tjänstens användning skickas till ojs(at)tsv.fi. Detta gäller följande supportfrågor:

 • Anslutning till tjänsten
 • Ändringar i hur tjänsten används
 • Skolningar
 • Frågor angående användningen av systemet

Frågor angående tjänstens tekniska stöd skickas till tuki(at)tsv.fi

Meddelandets rubrik ska alltid inledas med “OJS”, till exempel “OJS min tidskrift syns inte på tjänstens framsida”. Detta gäller följande supportfrågor:

 • Systemets felmeddelanden
 • Frågor angående tidskriftens layout
 • Överföring av gamla arkiv och andra timarbeten

Edition.fi

Edition.fi är en tjänst för redigering och publicering av vetenskapsböcker som Vetenskapliga samfundens delegation upprätthåller.

Vem kan använda tjänsten?

Edition.fi-tjänsten är gratis för VSD:s medlemssamfund. Vid behov ger VSD handledning angående tjänsten genom att erbjuda nya användare en kort skolning samt användarstöd via e-post.

VSD:s medlemssamfund ska uppfylla följande kriterier:

 1. Om samfundet publicerar sina böcker i tjänsten ska de vara fritt tillgängliga för alla.
 2. Tjänsten kan användas också för mottagande av manuskript och redaktionellt arbete.
 3. Boken måste inte vara referentgranskad och behöver inte ha en Jufo-klassificering, men den ska ha ett ISBN-nummer.

Edition.fi-tjänstens bruk är möjlig även för utgivare utanför VSD. Dessa debiteras för tjänsten enligt en skild prislista.

Utomstående förläggare som vill med i tjänsten ska uppfylla följande kriterier:

 1. Verken som redigeras eller enbart publiceras i tjänsten ska vara fritt tillgängliga för alla.
 2. Verken ska lyfta fram resultat av vetenskaplig forskning. Detta kan påvisas genom att förläggaren har klassificerats i Publikationsforum (JUFO) på nivå 1, 2 eller 3 eller har rätt att bruka VSD:s märke för kollegial granskning.
 3. Verken ska ha ISBN-nummer.
 4. Förläggarens hemort ska vara Finland.

Hur används tjänsten?

Tjänsten brukar Open Monograph Press-programvaran som är utvecklad av Public Knowledge Project. OMP är baserad på en öppen källkod och inbegriper hela den redaktionella processen från att ta emot manuskript till publiceringen av den färdiga webbpublikationen.

Förläggaren kan definiera den redaktionella processen i OMP enligt eget behov. Varje förläggare har en huvudanvändare i systemet som administrerar användarnamn, definitioner beträffande publikationens funktioner, layout och allmänna information samt innehåll. Huvudredaktören kan lätt övervaka verkens redaktionella process, och korrespondens och dokument arkiveras i systemet.

VSD:s medlemssamfund kan också använda OMP-systemet enbart för den redaktionella processen och publicera böckerna i bara tryckt form eller i ett annat system.

Förfrågningar och support

Frågor angående tjänstens användning skickas till omp(at)tsv.fi. Detta gäller följande supportfrågor:

 • Anslutning till tjänsten
 • Ändringar i hur tjänsten används
 • Skolningar
 • Frågor angående användningen av systemet

Frågor angående tjänstens tekniska stöd skickas till tuki(at)tsv.fi.

Meddelandets rubrik ska alltid inledas med “OMP”, till exempel “OMP min bok syns inte på tjänstens framsida”.

Detta gäller följande supportfrågor:

 • Systemets felmeddelanden
 • Frågor angående tidskriftens layout
 • Timarbeten

Publikationsportalen TISCI

TISCI-publikationsportalen listar finländska vetenskapliga nättidskrifter och övriga vetenskapssamfunds webbpublikationer. Portalen inkluderar nättidskrifter vars artiklar är kollegialt granskade och som är fritt tillgängliga efter högst två års fördröjning från publiceringsdatum. Även andra publikationer av vetenskapssamfund tas med ifall de har allmänt informationsvärde. Nya publikationer kan meddelas till webbplatsens redaktion. Till portalen kommer man via Sök- och Bläddra-länken.

Ta kontakt

För TISCI samt OJS-skolning och rådgivning ansvarar Lena Lönngren lena.lonngren(at)tsv.fi

Uppdaterad 28.9.2021 15.13