Palkinnot ja apurahat

Vuoden Tiedekirja-palkinto

Palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta, mutta usein kovin vähälle huomiolle jäävää tutkimuskirjallisuutta.

Palkinto jaettiin alkuvuosina useamman teoksen kesken, mutta nykyisin valitaan yksi teos, jonka tekijälle/jöille palkinto annetaan. Lisäksi voidaan jakaa kaksi kunniamainintaa.

Palkinto julkistetaan vuorovuosina tammikuussa Tieteen päivillä ja maaliskuussa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vuosikokouksen yhteydessä.

Palkinto jaetaan yhdessä Suomen tiedekustantajien liiton kanssa. Liitto myös rahoittaa palkinnon, joka suuruus on 10 000 euroa. Kunniamainintoihin liittyy 2500 euron rahapalkinto.

Lisätietoja: Ilari Hetemäki, puh. (09) 228 69 227, ilari.hetemaki(at)tsv.fi

Vuoden Tiedekirja 2019 -tiedote

Vuoden Tiedekirja 2018 -tiedote

Vuoden Tiedekirja 2017 -tiedote

Vuoden Tiedekirja 2016 -tiedote

Vuoden Tiedekirja 2015 -tiedote

Vuoden Tiedekongressivaikuttaja-palkinto

Suomen Messusäätiö on perustanut vuonna 2013 Tiedekongressivaikuttaja-palkinnon tunnustuksena henkilölle, joka on edistänyt kansainvälisten tieteellisten kongressien pitämistä Suomessa. Palkinnon saajan tulee täyttää kolme seuraavista kriteereistä:

  • on vaikuttanut myönteisesti Suomen rooliin kansainvälisessä tieteellisessä toiminnassa
  • on hakenut Suomeen kansainvälisiä järjestökongresseja toistuvasti
  • on saanut aikaan positiivisia päätöksiä järjestökongressien Suomeen tuomiseksi
  • on tulevaisuuden lupaus tieteenalallaan.

Palkinnon saajan valitsee Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan avustusjaoston puheenjohtaja tai muu TSV:n hallituksen nimeämä henkilö. Seuraavan kerran palkinto jaetaan syyskuussa 2020.

PDF iconTiedekongressivaikuttaja_2019.pdf

PDF iconTiedekongressivaikuttaja_2018.pdf

PDF iconTiedekongressivaikuttaja_2017.pdf

PDF iconTiedekongressivaikuttaja_2016.pdf

PDF iconTiedekongressivaikuttaja_2015.pdf

PDF iconTiedekongressivaikuttaja 2014.pdf

PDF iconTiedekongressivaikuttaja 2013.pdf

Lisätietoja: Lea Ryynänen-Karjalainen, puh. (09) 228 69 222, s-posti lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi

TSV:n Kordelinin tiedepalkinto

on Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston erillisrahastosta, Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta vuosittain jaettava tiedepalkinto. Palkinto on suunnattu tieteelliselle seuralle tai seura-aktiiville, joka on osoittanut erityistä ansiokkuutta tiedetapahtumien järjestämisessä, avoimen julkaisemisen edistämisessä, tiedeviestinnässä tai tieteellisten seurojen toiminnan näkyväksi tekemisessä.

Lisätietoja: Kati Ruuth-Chappuis, puh. (09) 228 69 225, s-posti kati.ruuth-chappuis(at)tsv.fi

PDF icon2018 palkinnonsaajan terveiset.pdf

Aiemmin rahastosta myönnettiin apurahoja joka toinen vuosi. Myönnetyt apurahat löytyvät alta.

PDF icon2015 myönnetyt apurahat.pdf

PDF icon2013 myönnetyt apurahat.pdf

Päivitetty 17.3.2020 14.11