TSV:n tiedepalkinto

TSV:n tiedepalkinto.

TSV:n tiedepalkinto myönnetään tieteelliselle seuralle tai seura-aktiiville, joka on osoittanut erityistä ansiokkuutta tieteellisten seurojen toiminnan näkyväksi tekemisessä, avoimen tieteellisen julkaisemisen edistämisessä, tiedeviestinnässä tai tiedetapahtumien järjestämisessä.

Palkintoa on jaettu Alfred Kordelinin säätiön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta vuodesta 2018 alkaen. Nykyään se jaetaan joka toinen vuosi. Seuraavan kerran TSV:n tiedepalkinto jaetaan valtuuskunnan kevätvastaanotolla maaliskuussa 2023, jolloin palkintosumma on 10 000 euroa. TSV:n ja Alfred Kordelinin säätiön edustajista koostuva palkintotoimikunta arvioi ja valmistelee ehdotukset. Jos toimikunnan jäsen on jäävi jonkin ehdotuksen kohdalla, hän ei osallistu kyseisen ehdotuksen arviointiin lainkaan. Jääviydet todetaan viimeistään palkintotoimikunnan kokouksessa, jossa keskustellaan ehdotuksista ja päätetään, kenelle palkintoa esitetään. Lopullisen päätöksen palkinnonsaajasta tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Ehdotusten tekeminen

Ehdotuksia palkinnonsaajaksi voi tehdä ehdotusaikana Alfred Kordelinin säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä. Ehdotusaika vuoden 2023 palkinnon osalta on päättynyt tammikuussa. Apurahojen verkkopalveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun yleisiin käyttöohjeisiin voit tutustua Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla Apurahan hakijalle -osiossa.

Palkintoehdokas voi olla tieteellinen seura tai yhteisö, mutta myös johonkin tieteelliseen seuraan kuuluva ja sen toiminnassa aktiivisesti vaikuttava henkilö. Ehdotuksia voivat tehdä seurojen ulkopuoliset tahot, kuten esimerkiksi muut tieteelliset seurat, tai ehdotettavan seuran jäsenistö. Seuran toimihenkilöt ja hallitukseen tai muihin luottamuselimiin kuuluvat eivät kuitenkaan voi ehdottaa omaa seuraansa tai itseään. Ehdokkaiden toivotaan kuuluvan Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenistöön.

Lisätietoja

Lisätietoja palkinnosta antaa rahaston asiamies ja TSV:n hallinnon assistentti Elina Suominen, elina.suominen(at)tsv.fi.

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka tukee tiedettä ja kulttuuria vuosittain noin viidellä miljoonalla eurolla. Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto on yksi kuudestatoista Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta. Rahaston tarkoituksena on tukea tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa.

Myönnetyt palkinnot

2021

Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n ylläpitämä Hangon lintuasema

Lue tiedote ja palkintoperustelut TSV:n verkkouutisesta.

2019

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
Matti Leskinen, Tulevaisuuden tutkimuksen seura

Lue tiedote ja palkintoperustelut TSV:n verkkouutisesta.

2018

Eurooppalaisen filosofian seura

Lue tiedote ja palkintoperustelut TSV:n verkkouutisesta.

Aiemmin rahastosta myönnetyt apurahat

Aiemmin rahastosta myönnettiin apurahoja joka toinen vuosi. Voit lukea vuosien 2013 ja 2015 myönnetyistä apurahoista PDF iconlataamalla tiedoston (pdf).

Päivitetty 17.3.2023 13.22