Hallitus 2015

TSV:n hallitus 2015

Valittuina vuosiksi 2013–2015

Professori Leif C. Andersson (varajäsen professori René Gothóni), Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura

Professori Pirjo Markkola (varajäsen professori Kimmo Katajala), Suomen Historiallinen Seura

Professori Henrik Meinander (varajäsen professori Håkan Andersson), Svenska Litteratursällskapet i Finland
 
Professori Eija Pouta (varajäsen professori Heljä-Sisko Helmisaari), Suomen Metsätieteellinen Seura

Professori Markku Tykkyläinen (varajäsen lehtori Pirjo Hellemaa), Suomen Maantieteellinen Seura

Valittuina vuosiksi 2014-2016

Pääsihteeri Tuomas Lehtonen (varajäsen professori Ulla-Maija Forsberg), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomalais-Ugrilainen Seura

FT Cecilia af Forselles (dosentti Heikki S. Vuorinen), Suomen Oppihistoriallinen Seura ja Suomen Lääketieteen Historian Seura

Professori Marianne Stenius (varajäsen professori Carl G. Gahmberg), Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura

Professori Markku Leskelä (varajäsen professori Marc Baumann), Suomalaisten Kemistien Seura, Kemiallisteknillinen Yhdistys ja Finska Kemistsamfundet-Suomen Kemistiseura r.f.

Professori Keijo Hämäläinen. (varajäsen professori Olli Martio), Suomalainen Tiedeakatemia

Valittuina vuosiksi 2015-2017

Dosentti Hannu Karttunen (varajäsen KL Juhani Tähtinen), Tähtitieteellinen yhdistys URSA ja Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Professori Tuomas Martikainen (varajäsen FT Kaisa Vehkalahti), Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen seura ja Nuorisotutkimusseura

Professori Ari Sihvola (varajäsen professori Aarne Halme), Teknillisten Tieteiden Akatemia

Professori Kirsi Tirri (varajäsen professori emeritus Erkki Hollo), Suomalainen tiedeakatemia

Professori Terhi-Anna Wilska (varajäsen PhD Emilia Palonen), Westermarck-seura ja Valtiotieteellinen yhdistys

 

 

Päivitetty 14.1.2015 16.34