Styrelse 2022

Valda för åren 2020–2022

Professor Ulla-Maija Forsberg (suppleant professor Jyrki Kalliokoski)
Kotikielen Seura, Finsk-Ugriska Sällskapet

Professor Cecilia af Forselles (suppleant FM Katariina Lehto)
Suomen Oppihistoriallinen Seura - Finlands Lärdomshistoriska Samfund, Finlands Medicinhistoriska Sällskap

Professor Arto Haapala (suppleant professor Elina Ikonen)
Suomalainen Tiedeakatemia

Professor Hannu Riikonen (suppleant professor Jukka Meurman)
Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura

Professor Sanna Turoma (suppleant AVD Joni Virkkunen)
Suomen Slavistipiiri – Finlands Slavistkrets

Valda för åren 2021-2023

Professor Outi Fingerroos (suppleant FD Tiina Seppä)
Finska Litteratursällskapet, Föreningen för Finsk Folklivsforskning

Professor Anna Mauranen (suppleant professor Kimmo Kaski)
Suomalainen Tiedeakatemia – Finska Vetenskapsakademin

Docent Reetta Muhonen (suppleant professor Timo Aarrevaara)
Föreningen för vetenkaps- och teknikstudier i Finland, Progressiva vetenskapsförbundet

Docent Panu Nykänen (suppleant överingenjör Panu Sainio)
Akademin för Tekniska Vetenskaper

Docent Emilia Palonen (suppleant docent Mika Helander)
Statsvetenskapliga föreningen, The Westermarck Society

Valda för åren 2022-2024

Professor Mats Gyllenberg (suppleant professor Heikki Tenhu)
Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura

Professor Sara Heinämaa (suppleant professor Risto Saarinen)
Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland.

Professor Petri Karonen (suppleant docent Sari Katajala-Peltomaa)
Finska Historiska Samfundet

Docent Saara Pellander (suppleant docent Sari Näre)
Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration ETMU, Ungdomsforskningssällskapet, Sällskapet för kulturstudier i Finland, Finländska sällskapet för barndomsforskning, Migrationsinstitutet, Suomen Antropologinen Seura – Antropologiska Sällskapet i Finland

Professor Jouko Rikkinen (suppleant docent Liisa Kulmala)
Suomen Biologian Seura Vanamo, Suomen Metsätieteellinen Seura, Dendrologiska Sällskapet, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Finska Sällskapet för Markvetenskap, Lantbruksvetenskapliga Samfundet i Finland, Torvmarksföreningen i Finland

Uppdaterad 30.12.2021 11.36