Styrelse 2020

Valda för åren 2018–2020

Professor Maria Lähteenmäki (suppleant professor Merja Penttilä)
Suomalainen Tiedeakatemia –Finska Vetenskapsakademin

Docent Tuomas Martikainen (suppleant docent Kaisa Vehkalahti)
Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration, Ungdomsforskningssällskapet

Docent Panu Nykänen (suppleant överingenjör Panu Sainio)
Akademin för Tekniska Vetenskaper

Professor Camilla Wide (suppleant professor Mona Forsskåhl)
Svenska Litteratursällskapet i Finland

Professor Terhi-Anna Wilska (suppleant docent Emilia Palonen)
Westermarcksamfundet, Statsvetenskapliga Föreningen

Valda för åren 2019–2021

Professor Mats Gyllenberg (suppleant professor Hanna Snellman)
Finska Vetenskaps-Societeten

Professor Petri Karonen (suppleant docent Sari Katajala-Peltomaa)
Finska Historiska Samfundet

Docent Anna-Kaisa Kuusisto (suppleant docent Kirsi Pauliina Kallio)
Alue-ja ympäristötutkimuksen Seura –Sällskapet för regional- och miljöforskning

Professor Pia Letto-Vanamo (suppleant professor Niklas Bruun)
Suomalainen Lakimiesyhdistys, Juridiska Föreningen i Finland

Docent Anna Rastas (suppleant docent Miia Halme-Tuomisaari)
Suomen Antropologinen Seura –Antropologiska Sällskapet i Finland

Valda för åren 2020–2022

Professor Ulla-Maija Forsberg (suppleant professor Jyrki Kalliokoski)
Kotikielen Seura, Finsk-Ugriska Sällskapet

FD Cecilia af Forselles (suppleant FM Katariina Lehto)
Suomen Oppihistoriallinen Seura - Finlands Lärdomshistoriska Samfund, Finlands Medicinhistoriska Sällskap

Professor Arto Haapala (suppleant professor Elina Ikonen)
Suomalainen Tiedeakatemia –Finska Vetenskapsakademin

Professor Hannu Riikonen (suppleant professor Jukka Meurman)
Finska Vetenskaps-Societeten

Professor Sanna Turoma (suppleant AVD Joni Virkkunen)
Suomen Slavistipiiri – Finlands Slavistkrets

Uppdaterad 22.9.2020 10.31