Hallitus 2021

Valittuina vuosiksi 2019–2021

Professori Mats Gyllenberg (varajäsen professori Hanna Snellman)
Finska Vetenskaps-Societeten –SuomenTiedeseura

Professori Petri Karonen (varajäsen dosentti Sari Katajala-Peltomaa)
Suomen Historiallinen Seura

Dosentti Anna-Kaisa Kuusisto (varajäsen dosentti Kirsi Pauliina Kallio)
Alue-ja ympäristötutkimuksen Seura

Professori Pia Letto-Vanamo (varajäsen professori Niklas Bruun)
Suomalainen Lakimiesyhdistys, Juridiska Föreningen i Finland

Dosentti Anna Rastas (varajäsen dosentti Miia Halme-Tuomisaari)
Suomen Antropologinen Seura

Valittuina vuosiksi 2020–2022

Professori Ulla-Maija Forsberg (varajäsen professori Jyrki Kalliokoski)
Kotikielen Seura, Suomalais-Ugrilainen Seura

FT Cecilia af Forselles (varajäsen FM Katariina Lehto)
Suomen Oppihistoriallinen Seura - Finlands Lärdomshistoriska Samfund,
Suomen Lääketieteen Historian Seura

Professori Arto Haapala (varajäsen professori Elina Ikonen)
Suomalainen Tiedeakatemia

Professori Hannu Riikonen (varajäsen professori Jukka Meurman)
Finska Vetenskaps-Societeten –Suomen Tiedeseura

Professori Sanna Turoma (varajäsen HTT Joni Virkkunen)
Suomen Slavistipiiri –Finlands Slavistkrets

Valittuina vuosiksi 2021-2023

Professori Outi Fingerroos (varajäsen FT Tiina Seppä)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura

Professori Anna Mauranen (varajäsen professori Kimmo Kaski)
Suomalainen Tiedeakatemia

Dosentti Reetta Muhonen (varajäsen professori Timo Aarrevaara)
Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura, Edistyksellinen tiedeliitto

Dosentti Panu Nykänen (varajäsen yli-insinööri Panu Sainio)
Teknillisten Tieteiden Akatemia

Dosentti Emilia Palonen (varajäsen dosentti Mika Helander)
Valtiotieteellinen yhdistys –Statsvetenskapliga föreningen, The Westermarck Society

Päivitetty 14.12.2020 10.33