Hallitus 2022

Valittuina vuosiksi 2020–2022

Professori Ulla-Maija Forsberg (varajäsen professori Jyrki Kalliokoski)
Kotikielen Seura, Suomalais-Ugrilainen Seura

Professori Cecilia af Forselles (varajäsen FM Katariina Lehto)
Suomen Oppihistoriallinen Seura - Finlands Lärdomshistoriska Samfund,
Suomen Lääketieteen Historian Seura

Professori Arto Haapala (varajäsen professori Elina Ikonen)
Suomalainen Tiedeakatemia

Professori Hannu Riikonen (varajäsen professori Jukka Meurman)
Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura

Professori Sanna Turoma (varajäsen HTT Joni Virkkunen)
Suomen Slavistipiiri – Finlands Slavistkrets

Valittuina vuosiksi 2021-2023

Professori Outi Fingerroos (varajäsen FT Tiina Seppä)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura

Professori Anna Mauranen (varajäsen professori Kimmo Kaski)
Suomalainen Tiedeakatemia

Dosentti Reetta Muhonen (varajäsen professori Timo Aarrevaara)
Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura, Edistyksellinen tiedeliitto

Dosentti Panu Nykänen (varajäsen yli-insinööri Panu Sainio)
Teknillisten Tieteiden Akatemia

Dosentti Emilia Palonen (varajäsen dosentti Mika Helander)
Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen, The Westermarck Society

Valittuina vuosiksi 2022-2024

Professori Mats Gyllenberg (varajäsen professori Heikki Tenhu)
Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura

Professori Sara Heinämaa (varajäsen professori Risto Saarinen)
Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland.

Professori Petri Karonen (varajäsen dosentti Sari Katajala-Peltomaa)
Suomen Historiallinen Seura

Dosentti Saara Pellander (varajäsen dosentti Sari Näre)
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU, Nuorisotutkimus-seura, Kulttuurintutkimuksen seura, Lapsuudentutkimuksen seura, Siirtolaisinstituutti, Suomen Antropologinen Seura

Professori Jouko Rikkinen (varajäsen dosentti Liisa Kulmala)
Suomen Biologian Seura Vanamo, Suomen Metsätieteellinen Seura, Dendrologian Seura, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Suomen Maaperätieteiden Seura, Suomen Maataloustieteellinen Seura, Suoseura

Päivitetty 17.12.2021 14.30