Hallitus 2023

Valittuina vuosiksi 2021-2023

Professori Outi Fingerroos (varajäsen FT Tiina Seppä)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura

Professori Anna Mauranen (varajäsen professori Kimmo Kaski)
Suomalainen Tiedeakatemia

Dosentti Reetta Muhonen (varajäsen professori Timo Aarrevaara)
Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura, Edistyksellinen tiedeliitto

Dosentti Panu Nykänen (varajäsen yli-insinööri Panu Sainio)
Teknillisten Tieteiden Akatemia

Dosentti Emilia Palonen (varajäsen dosentti Mika Helander)
Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen, The Westermarck Society

Valittuina vuosiksi 2022-2024

Professori Mats Gyllenberg (varajäsen professori Pauline von Bonsdorff)
Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura

Professori Sara Heinämaa (varajäsen professori Risto Saarinen)
Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland

Professori Petri Karonen (varajäsen dosentti Sari Katajala-Peltomaa)
Suomen Historiallinen Seura

Dosentti Saara Pellander (varajäsen dosentti Sari Näre)
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU, Nuorisotutkimus-seura, Kulttuurintutkimuksen seura, Lapsuudentutkimuksen seura, Siirtolaisinstituutti, Suomen Antropologinen Seura

Professori Jouko Rikkinen (varajäsen dosentti Liisa Kulmala)
Suomen Biologian Seura Vanamo, Suomen Metsätieteellinen Seura, Dendrologian Seura, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Suomen Maaperätieteiden Seura, Suomen Maataloustieteellinen Seura, Suoseura

Valittuina vuosiksi 2023-2025

Professori Kirsipauliina Kallio (varajäsen apulaisprofessori Jarkko Levänen)
Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura, Suomen Maantieteellinen Seura – Geografiska Sällskapet i Finland

Professori Jukka Mähönen (varajäsen lainsäädäntöneuvos Viveca Still)
Suomalainen Lakimiesyhdistys, Juridiska Föreningen i Finland

Professori Heta Pyrhönen (varajäsen professori Johanna Mappes)
Suomalainen Tiedeakatemia

Professori Heikki Tenhu (varajäsen professori Charlotta Wolff)
Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura

Professori Jussi Ylikoski (varajäsen professori Jaakko Leino)
Suomalais-Ugrilainen Seura, Kotikielen Seura

Päivitetty 2.1.2023 8.13