Pris och stipendier

Priset Årets Vetenskapsbok

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull, men ofta föga uppmärksammad forskningslitteratur.

Till en början delades priset mellan flera verk, men numera strävas det efter att välja ett verk, till vars upphovsman/-män priset tilldelas. Dessutom kan två hedersomnämnanden beviljas.

Priset offentliggörs vartannat år i januari under Vetenskapsdagarna och vartannat år i mars i samband med Vetenskapliga samfundens delegations årsmöte.

Priset delas ut tillsammans med Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Förbundet bekostar också priset på 10 000 euro. I hedersomnämnandena ingår ett penningpris på 2500 euro.

Årets Vetenskapsbok 2019-meddelande

Årets Vetenskapsbok 2018-meddelande

Årets vetenskapsbok 2017-meddelande

Årets vetenskapsbok 2016-meddelande

Årets vetenskapsbok 2015-meddelande

Mer information: Ilari Hetemäki tfn (09) 228 69 227, e-post ilari.hetemaki(at)tsv.fi

Priset Vuoden Tiedekongressivaikuttaja

Stiftelsen Finlands Mässa har år 2013 grundat priset "Vuoden Tiedekongressivaikuttaja" (ungefär Årets vetenskapskongresspåverkare) för erkännande av en person, som har främjat anordnande av internationella vetenskapliga kongresser i Finland. Prisets mottagare bör uppfylla tre av följande kriterier:

  • har påverkat positivt på Finlands roll i internationell vetenskaplig verksamhet
  • har upprepade gånger ansökt om internationella organisationskongresser till Finland
  • har åstadkommit positiva beslut om hämtande av organisationskongresser till Finland
  • är ett framtidslöfte inom sitt vetenskapsområde.

Prisets mottagare väljs av Vetenskapliga samfundens delegations bidragssektions ordförande eller annan av VSD:s styrelse namngiven person.

Tiedekongressivaikuttaja_2019.pdf

Tiedekongressivaikuttaja_2018.pdf

Tiedekongressivaikuttaja 2017.pdf

Tiedekongressivaikuttaja 2016.pdf

Tiedekongressivaikuttaja 2015.pdf

Tiedekongressivaikuttaja 2014.pdf

Tiedekongressivaikuttaja 2013.pdf

Mer information: Lea Ryynänen-Karjalainen, tfn (09) 228 69 222, e-post lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi

VSD:s Kordelins vetenskapspris

Vetenskapspriset utdelas årligen ur Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfonds särfond, Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond. Priset är avsett för ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv, som har visat särskild förtjänstfullhet i ordnande av vetenskapsevenemang, främjande av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet.

Mer information: Kati Ruuth-Chappuis, tfn (09) 228 69 225, e-post kati.ruuth-chappuis(at)tsv.fi

2018 palkinnonsaajan terveiset.pdf

Tidigare beviljades stipendier ur fonden vartannat år. Beviljade stipendier hittas nedan.

2015 beviljade stipendier.pdf

2013 beviljade stipendier.pdf

Uppdaterad 12.5.2020 9.50