Priset Årets Vetenskapsbok

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull, men ofta föga uppmärksammad finländsk forskningslitteratur.

Under de första åren delades priset mellan flera verk, men numera väljs ett verk till vars upphovsman/män priset tilldelas.

Priset offentliggörs i mars vid Vetenskapliga samfundens delegations vårmottagning. Priset delas årligen ut tillsammans med Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Förbundet finansierar också priset med de upphovsrättsmedel som Kopiosto samlar in. Prissumman är 25 000 euro.

Tilläggsinformation

Mer information om priset ger kommunikationschef Ilari Hetemäki, tfn (09) 228 69 227, e-post ilari.hetemaki(at)tsv.fi och publikationschef Sami Syrjämäki, tfn (09) 228 69 229, e-post sami.syrjamaki(at)tsv.fi.

Senast beviljade pris

2021

Årets vetenskapsbok: Petri Keto-Tokoi och Juha Siitonen: Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit (Gaudeamus)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2020

Årets vetenskapsbok: Esa Väliverronen och Kai Ekholm (red.): Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus (Vastapaino)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2019

Årets vetenskapsbok: Kirsi Lehto: Astrobiologia. Elämän edellytyksiä etsimässä (Ursa)
Hedersomnämnande: Christer Lindholm: Totuudenjälkeinen talouspolitiikka - Thatcherista Trumpiin (Vastapaino)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2018

Årets vetenskapsbok: Seppo Hentilä: Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka (Siltala)
Hedersomnämnande: Tuomas Aivelo: Loputtomat loiset (LIKE)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2017

Årets vetenskapsbok: Aki Suokko ja Rauli Partanen: Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY)
Hedersomnämnande: Raija Julkunen: Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina (SoPhi, webbpublikation)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2016

Årets vetenskapsbok: Marjo Laitala ja Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Vastapaino)
Hedersomnämnande: Ilkka Hanski: Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa (Gaudeamus)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2015

Årets vetenskapsbok: Inkeri Koskinen: Villi Suomen historia. Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan pyramideihin (Tammi)
Hedersomnämnande: Antti Kujala ja Mirkka Danielsbacka: Hyvinvointivaltion loppu? Vallanpitäjät, kansa ja vastavuoroisuus (Tammi)
Hedersomnämnande: Kustaa H. J. Vilkuna: Juomareiden valtakunta. Suomalainen känni ja kulttuuri 1500-1850 (Teos)

Du kan läsa meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet (på finska).

Uppdaterad 18.3.2022 15.12