VSD:s vetenskapspris

VSD:s vetenskapspris utdelas vartannat år ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond. Priset är avsett för ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv som har visat särskild förtjänstfullhet i ordnande av vetenskapsevenemang, främjande av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet.

Tilläggsinformation

Mer information om priset ger administrativ assistent Kati Ruuth-Chappuis, tfn (09) 228 69 225, e-post kati.ruuth-chappuis(at)tsv.fi.

Beviljade pris

Prisets namn reviderades år 2021.

2019

Astronomiska föreningen Ursa rf
Matti Leskinen, Sällskapet för framtidsstudier

Läs meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

2018

Sällskapet för europeisk filosofi

Läs meddelandet och prismotiveringar i VSD:s webbnyhet.

Stipendier som tidigare beviljades ur fonden

Tidigare beviljades stipendier ur fonden vartannat år. Du kan läsa om de beviljade stipendierna åren 2013 och 2015 genom att PDF iconladda ner filen (pdf, på finska).

Uppdaterad 4.3.2021 12.49