Book publishers and series using the label


Series:
Acta Lapponica Fenniae
Acta Philosophica Fennica
Acta Scenica
AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia
AFinLA:n vuosikirja
AGON: Pohjoinen tiede- ja kulttuurilehti
Agricultural and Food Science
Aikuiskasvatus
Ainedidaktiikka
Ainedidaktisia tutkimuksia
Ajankohta
Ajatus
Alue ja Ympäristö
Ammattikasvatuksen aikakauskirja
Annales Botanici Fennici
Annales Zoologici Fennici
Apples: Journal of Applied Language Studies
Approaching Religion
Archaeologia Medii Aevi Finlandiae
ARCTOS: Acta Philologica Fennica
Artefactum
Auraica. Scripta a Societate Porthan edita
Barents Studies: Peoples, Economies and Politics
Bibliotheca Sigillumiana
Budkavlen. Tidskrift för etnologi och folkloristik.
Bulletin of the Geological Society of Finland
COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences
Cultural History - Kulttuurihistoria
Diakonian tutkimus
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja / DocMus Research Publications
Eetos-julkaisuja
Elore
Eläketurvakeskuksen tutkimuksia
Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat
eSignals
Ethnologia Fennica
Ethnos-toimite
Etnomusikologian vuosikirja
Faravid
Fennia: International Journal of Geography
Fennoscandia Archaeologica
FIIA Analysis
Finnisch-Ugrische Forschungen
Finnish Journal of eHealth and eWelfare
Finnish Yearbook of Population Research
Finsk Tidskrift
Finskt Museum
FNG Research
Focus localis
Genos
Geological Survey of Finland, Bulletin
Gerontologia
Hallinnon Tutkimus
HAMK Unlimited Scientific
Helsinki Law Review
Hippokrates: Suomen Lääketieteen Historian Seuran Vuosikirja
Historia Mirabilis
Historiallinen Aikakauskirja
Historiallinen Arkisto
Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia
Historiallisia Tutkimuksia
Historisk Tidskrift för Finland
Hoitotiede
Human Technology: an Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments
Idäntutkimus
Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen
Informaatiotutkimus-lehti
J@rgonia
Janus - Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
Joutsen/Svanen. Erikoisjulkaisut, Specialutgåvor
Joutsen/Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja, Årsbok för forskning i finländsk litteratur
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura)
Kalevalaseuran vuosikirja
Karjalan teologisen seuran julkaisuja
Kasvatus
Kasvatus & Aika
Kasvatusalan tutkimuksia
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain
Kitka
Kosmopolis
Kultaneito
Kulttuurintutkimus-lehti
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja
Kulutustutkimus.Nyt
Kuntoutus
Lakimies
Liikunta & Tiede
Lähde - historiatieteellinen aikakauskirja
Lähikuva
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
Matkailututkimus
Media ja viestintä
Metsätieteen aikakauskirja
Mirator
Monographs of the Archaeological Society of Finland
Muinaistutkija
Musiikki
Musiikkikasvatus
Nautica Fennica
Neuphilologische Mitteilungen
niin & näin
Nordia Geographical Publications
Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies
Nuorisotutkimus-lehti
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarja
Näyttämö ja tutkimus
Oikeus
Oikeustiede - Jurisprudentia
Opiskelijatutkimuksen vuosikirja
Ornis Fennica
Ortodoksia
Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens
Pelitutkimuksen vuosikirja
Poliittinen talous
Politiikka
Proceedings of the Annual FMSERA Symposium
Prologi - puheviestinnän vuosikirja
Psykoanalyyttinen psykoterapia
Psykologia
Puhe ja kieli
Rakenteiden mekaniikka
Research on Finnish Society
Sananjalka
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft
Scripta Instituti Donneriani Aboensis
Seksologinen aikakauskirja
Silva Fennica
SKAS
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
SKY Journal of Linguistics
SoPhi
Sosiaali- ja terveysturvan raportteja
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
Sosiologia
Studia Biographica
Studia Celtica Fennica
Studia Fennica
Studia Fennica Anthropologica
Studia Fennica Ethnologica
Studia Fennica Folkloristica
Studia Fennica Historica
Studia Fennica Linguistica
Studia Fennica Litteraria
Studia Historica
Studia missiologica et oecumenica Fennica
Studia Orientalia
Studia Orientalia Electronica
Studia Patristica Fennica
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
Suo: Mires and peat
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (SUSA)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja
Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja (SESJ) / Publications of the Finnish Exegetical Society (PFES)
Suomen harjoittelukoulujen julkaisu
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
Suomen Lääkärilehti
Suomen Museo
Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti (SQS-lehti)
Suomi
Sydänääni
Tahiti
Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier
Tampere Studies in Language, Translation and Literature
Teemakirja
Tekniikan Waiheita - Teknik i Tiden
Temenos – Nordic Journal of Comparative Religion
Teologinen Aikakauskirja
Terra: Maantieteellinen aikakauskirja
Thanatos
Tiede & edistys
Tiedepolitiikka
Tietolipas
Tietopuu: Tutkimussarja
Trace: Finnish Journal for Human-Animal Studies
Trio
Turun historiallinen arkisto
Tutkimus (Siirtolaisuusinstituutti)
Tutkiva Hoitotyö
Työelämän tutkimus
Työväentutkimus-vuosikirja
Uralica Helsingiensia
Utukirjat
Varhaiskasvatuksen Tiedelehti - Journal of Early Childhood Education Research JECER
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura)
WiderScreen
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita
Virittäjä: Kotikielen Seuran aikakauslehti
Vuosilusto
Väki Voimakas
Yhteiskuntapolitiikka
Yleislääkäri-lehti
Yliopistopedagogiikka