Tunnusta käyttävät kirjankustantajat ja julkaisusarjat


Julkaisusarja:Käyttöoikeus myönnetty:
Acta Byzantina Fennica15.11.2021
Acta Byzantina Fennica, Supplementa15.11.2021
Acta Lapponica Fenniae27.5.2015
Acta Philosophica Fennica20.1.2015
Acta Scenica20.8.2019
Acta Universitatis Ouluensis, sarja A Scientiae Rerum Naturalium16.5.2022
Acta Universitatis Ouluensis, sarja B Humaniora16.5.2022
Acta Universitatis Ouluensis, sarja C Technica16.5.2022
Acta Universitatis Ouluensis, sarja D Medica16.5.2022
Acta Universitatis Ouluensis, sarja E Scientiae Rerum Socialium16.5.2022
Acta Universitatis Ouluensis, sarja F Scripta Academica16.5.2022
Acta Universitatis Ouluensis, sarja G Oeconomica16.5.2022
Acta Universitatis Ouluensis, sarja H Architectonica16.5.2022
AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia29.2.2016
AFinLA:n vuosikirja29.2.2016
AGON: Pohjoinen tiede- ja kulttuurilehti11.11.2014
Agricultural and Food Science5.3.2015
AHEAD: Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences27.10.2021
Aikuiskasvatus5.3.2015
Ainedidaktiikka14.11.2017
Ainedidaktisia tutkimuksia16.3.2017
Ajankohta30.4.2015
Ajatus22.12.2014
Alue ja Ympäristö2.12.2014
Ammattikasvatuksen aikakauskirja30.3.2017
Annales Academiae Scientiarum Fennicae (AASF)25.4.2024
Annales Botanici Fennici27.11.2014
Annales Zoologici Fennici27.11.2014
Apples: Journal of Applied Language Studies2.9.2015
Approaching Religion16.4.2019
Archaeologia Medii Aevi Finlandiae31.10.2019
ARCTOS: Acta Philologica Fennica17.12.2014
Artefactum26.11.2014
Auraica. Scripta a Societate Porthan edita12.2.2020
Barents Studies: Peoples, Economies and Politics5.11.2014
Bibliotheca Sigillumiana16.8.2017
Budkavlen. Tidskrift för etnologi och folkloristik. 11.3.2020
Bulletin of the Geological Society of Finland22.4.2016
COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences22.4.2016
Cultural History - Kulttuurihistoria10.3.2016
Diak Tutkimus25.8.2022
Diakonian tutkimus25.1.2017
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja / DocMus Research Publications3.11.2017
Edilex12.4.2024
Eetos-julkaisuja1.12.2014
Elore9.4.2015
Eläketurvakeskuksen tutkimuksia28.9.2018
Ennen ja Nyt : Historian Tietosanomat21.8.2015
Ensyklopedia Logos23.3.2021
eSignals13.12.2019
eSignals Research26.11.2020
Ethnologia Fennica12.5.2015
Ethnos-toimite12.5.2015
Etnomusikologian vuosikirja20.4.2015
Evolving Pedagogy - Electronic Journal 15.2.2022
Faravid14.1.2019
Fennia: International Journal of Geography19.1.2015
Fennoscandia Archaeologica29.10.2018
FIIA Analysis19.12.2016
Finnisch-Ugrische Forschungen16.5.2017
Finnish Defence Studies 20.9.2023
Finnish Journal of eHealth and eWelfare9.12.2014
Finnish Yearbook of Population Research19.1.2015
Finsk Tidskrift18.8.2016
Finskt Museum12.5.2015
FNG Research25.4.2016
Focus localis5.3.2018
Folkmålsstudier31.8.2023
Genos1.11.2019
Geological Survey of Finland, Bulletin20.3.2018
Gerontologia21.12.2016
Haava-lehti7.4.2021
Hallinnon Tutkimus30.4.2015
HAMK Unlimited Scientific15.2.2017
Hammaslääkärilehti27.10.2021
Helsinki Law Review12.2.2018
Hippokrates: Suomen Lääketieteen Historian Seuran Vuosikirja17.12.2015
Historia Mirabilis6.3.2015
Historiallinen Aikakauskirja17.5.2016
Historiallinen Arkisto28.11.2014
Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia8.2.2017
Historiallisia Tutkimuksia28.11.2014
Historisk Tidskrift för Finland29.3.2016
Hoitotiede10.10.2016
Human Technology: an Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments18.5.2015
HYMNOS, Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja31.12.2020
Idäntutkimus 9.2.2016
Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen13.8.2018
Informaatiotutkimus-lehti12.2.2016
J@rgonia10.10.2016
Janus - Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti28.2.2017
Journal of Autonomy and Security Studies16.5.2024
Journal of Postcolonial Linguistics21.5.2021
Joutsen/Svanen. Erikoisjulkaisut, Specialutgåvor16.4.2019
Joutsen/Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja, Årsbok för forskning i finländsk litteratur16.4.2019
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura)9.3.2015
JYU Studies3.2.2023
Kalevalaseuran vuosikirja28.11.2014
Kansantaloudellinen aikakauskirja3.2.2023
Karjalan teologisen seuran julkaisuja3.10.2018
Kasvatus22.12.2014
Kasvatus & Aika20.1.2015
Kasvatusalan tutkimuksia25.11.2014
Kasvun tuki -aikakauslehti14.10.2021
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain9.4.2015
Kitka4.9.2015
Kosmopolis28.9.2015
Kriminologia21.5.2021
Kultaneito11.8.2015
Kulttuurintutkimus-lehti4.8.2015
Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja9.2.2018
Kulutustutkimus.Nyt20.4.2015
Kuntoutus20.3.2018
Lakimies25.11.2014
Liikejuridiikka20.12.2023
Liikenne17.10.2023
Liikunta & Tiede5.11.2014
Lähde - historiatieteellinen aikakauskirja9.2.2016
Lähihistoria12.12.2022
Lähikuva25.11.2014
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim1.10.2019
Maaseutututkimus - Finnish Journal of Rural Studies9.5.2023
Matkailututkimus30.5.2017
Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi24.2.2023
Media ja viestintä9.12.2014
Metodologia30.12.2020
Metsätieteen aikakauskirja26.11.2014
Mirator7.10.2020
Monographs of the Archaeological Society of Finland11.2.2019
Muinaistutkija3.12.2018
Musiikki19.12.2016
Musiikkikasvatus26.10.2018
Nautica Fennica13.11.2018
Neuphilologische Mitteilungen31.10.2019
niin & näin5.3.2015
Nordia Geographical Publications7.12.2016
Nordic Journal of Migration Research23.11.2021
Nordic Review of International Studies9.5.2023
Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies16.4.2019
Nuorisotutkimus-lehti9.3.2015
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarja28.9.2015
Näyttämö ja tutkimus3.12.2014
Oikeus27.6.2016
Oikeustiede - Jurisprudentia25.11.2014
Opiskelijatutkimuksen vuosikirja24.2.2016
Ornis Fennica12.11.2015
Ortodoksia9.2.2018
Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens7.11.2016
Pelitutkimuksen vuosikirja15.12.2014
Perhe- ja pariterapialehti10.2.2023
Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja17.2.2022
Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia9.9.2022
Poliittinen talous26.8.2016
Politiikka27.2.2015
Pro et Contra. Books from the Finnish Political Science Association12.11.2020
Proceedings of the Annual FMSERA Symposium13.10.2017
Prologi - puheviestinnän vuosikirja3.12.2015
Psykoanalyyttinen psykoterapia10.8.2017
Psykologia9.12.2014
Puhe ja kieli 3.10.2018
Rakenteiden mekaniikka20.4.2015
Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory 4.10.2021
Research in Arts and Education journal 23.11.2021
Research on Finnish Society2.5.2017
Ruukku - Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu12.11.2020
Sananjalka5.3.2015
Satasarvi - Kansanmusiikin tutkimuksen aikakauskirja (Finnish Journal of Folk Music Research)14.3.2024
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft10.11.2016
Scripta Historica24.7.2023
Scripta Instituti Donneriani Aboensis11.11.2014
Scriptum, Creative Writing Research Journal7.4.2021
Seksologinen aikakauskirja5.3.2015
Silva Fennica25.11.2014
SKAS16.8.2017
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland20.1.2015
SKY Journal of Linguistics9.2.2016
SoPhi12.4.2018
Sosiaali- ja terveysturvan raportteja20.1.2016
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia20.1.2016
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti18.8.2016
Sosiaalipedagoginen aikakauskirja1.12.2014
Sosiologia4.8.2015
Studia Biographica28.11.2014
Studia Celtica Fennica30.5.2017
Studia Fennica28.11.2014
Studia Fennica Anthropologica28.11.2014
Studia Fennica Ethnologica28.11.2014
Studia Fennica Folkloristica28.11.2014
Studia Fennica Historica28.11.2014
Studia Fennica Linguistica28.11.2014
Studia Fennica Litteraria28.11.2014
Studia Historica28.11.2014
Studia missiologica et oecumenica Fennica10.11.2016
Studia Orientalia6.10.2015
Studia Orientalia Electronica30.4.2015
Studia Patristica Fennica12.9.2016
Sukupuolentutkimus - Genusforskning18.5.2015
Suo: Mires and peat16.2.2015
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (SUSA)22.5.2017
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne17.12.2020
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia28.11.2014
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja27.6.2016
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja8.1.2019
Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja (SESJ) / Publications of the Finnish Exegetical Society (PFES)13.6.2019
Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja2.3.2021
Suomen ev.-lut. kirkon tutkimusjulkaisuja21.5.2021
Suomen harjoittelukoulujen julkaisu5.3.2015
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja29.9.2016
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia23.5.2016
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja27.2.2015
Suomen Lääkärilehti28.5.2019
Suomen Museo3.10.2018
Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti (SQS-lehti)30.3.2015
Suomen Tilastoseuran Vuosikirja12.4.2024
Suomi28.11.2014
Sydänääni31.5.2018
Tahiti30.3.2017
Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier16.2.2015
Tampere Studies in Language, Translation and Literature3.3.2020
Teemakirja20.1.2016
Tekniikan Waiheita - Teknik i Tiden29.9.2016
Temenos – Nordic Journal of Comparative Religion15.6.2020
Teologinen Aikakauskirja31.10.2019
Terra: Maantieteellinen aikakauskirja23.1.2015
Thanatos11.12.2015
The Finnish Society for Aesthetic publication series15.11.2021
The Journal of the International Society for Orthodox Church Music24.1.2022
Tiede & edistys5.3.2015
Tiedepolitiikka18.5.2015
Tietolipas28.11.2014
Tietopuu: Tutkimussarja2.2.2017
Trace: Finnish Journal for Human-Animal Studies22.4.2016
Trio28.5.2019
Turun historiallinen arkisto6.3.2015
Tutkimus (Siirtolaisuusinstituutti)4.1.2017
Tutkimus & kritiikki4.10.2021
Tutkiva Hoitotyö3.12.2018
Työelämän tutkimus20.4.2015
Työväentutkimus-vuosikirja23.5.2016
Uralica Helsingiensia16.5.2017
Uskonto, katsomus ja kasvatus. Tieteellinen aikakauskirja22.4.2021
Utukirjat12.6.2015
Varhaiskasvatuksen Tiedelehti - Journal of Early Childhood Education Research JECER7.11.2016
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura)9.3.2015
Vesitalous3.10.2022
WiderScreen23.1.2015
Viestin: viestintähistorian julkaisuja22.4.2021
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita11.1.2016
Virittäjä: Kotikielen Seuran aikakauslehti25.11.2014
Wisdom Letters8.12.2022
Vuosilusto30.4.2015
Väki Voimakas4.5.2017
Yhteiskuntapolitiikka 2.12.2014
Yleislääkäri-lehti9.4.2015
Yliopistopedagogiikka12.11.2015