Kuukauden jäsenseurana on Suomen matemaattinen yhdistys

Uutiset   31.10.2018 14.07   Päivitetty 2.11.2021 14.38

Suomen matemaattisen yhdistyksen (SMY) jäsenistöön kuuluu muun muassa matematiikan tutkijoita, soveltajia, opettajia ja opiskelijoita. Se on yksi maailman vanhimmista matemaattisista yhdistyksistä, joka on toiminut taukoamatta jo vuodesta 1868 alkaen. SMY:n tarkoituksena on edistää matematiikan tutkimusta ja harrastusta Suomessa.

Suomen matemaattinen yhdistys (SMY) julkaisee yhdessä Suomen Fyysikkoseuran ja Fysikersamfundet i Finland – Suomen fyysikkojen seuran kanssa Arkhimedes-lehteä. Yhdistyksen ydintoimintaan kuuluu tapahtumien tiedottaminen Suomen matematiikan laitoksille, vierailuluentojen järjestäminen sekä matematiikan kilpavalmennus lukiolaisille. Matematiikan kilpavalmennus puolestaan pyrkii tarjoamaan haasteita matematiikasta kiinnostuneille lukiolaisille sekä valitsemaan Suomen edustusjoukkueet kansainvälisiin matematiikkakilpailuihin kuten Kansainvälisiin matematiikkaolympialaisiin. SMY on myös toistuvien konferenssien lisäksi järjestänyt erikoistapahtumia, kuten 1980–90-lukujen eri matematiikan alojen teemavuodet.

Tapahtumat

SMY:n 150-vuotisjuhlakonferenssi pidetään 30.11.–2.12.2018. Konferenssiin sisältyy muun muassa matematiikan asemaa yhteiskunnassa käsittelevä paneelikeskustelu, johon osallistuu tieteen, teollisuuden ja opetusministeriön edustajia. SMY järjestää joka toinen vuosi Matematiikan päivät –tapahtuman. Tällöin jaetaan Matematiikkapalkinto matematiikan edistämistyöstä muulla tavoin kuin tieteellisessä mielessä. Lisäksi SMY jakaa Ernst Lindelöf -palkinnon, joka voidaan antaa matematiikan pro gradu –tutkielmalle, diplomityölle tai väitöskirjalle.  Matematiikan päivien lisäksi yhdistys järjestää vuorollaan Nordic Congress of Mathematicians –konferenssin (NCM), joka on pohjoismaisten matemaattisten yhdistysten yhteiskonferenssi. NCM järjestetään seuraavan kerran Aalto-yliopistossa vuonna 2021.

Ryhmäkuva Matematiikan päivien osallistujista Joensuussa 2018.
Matematiikan päivien osallistujia Joensuussa 2018.