TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Tammikuun kuukauden jäsenseura on Suomen merihistoriallinen yhdistys ry.

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty Marjo Laitalalle ja Vesa Puuroselle teoksesta Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Vastapaino).

Tutkimusaineistojen avaaminen on olennainen osa avointa tiedettä. TSV:n ja Suomen tiedekustantajien liiton järjestämässä seminaarissa pohditaan, mitä tieteellisten lehtien tulisi tietää ja osata.

47 430€ jaettiin avustuksina kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen vuosina 2016-2018

Kuopio Convention Bureau järjestää yhteistyössä Finland Convention Bureaun ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kanssa tapahtuman "Valtion konferenssiavustukset & Convention Buerauiden palvelut konferenssijärjestäjille" Kuopion Musiikkikeskuksessa.

Lehden pääkirjoituksen ja artikkelien teemana on humanistinen tutkimus, jolla on sekä itseisarvoa että välinearvoa. Pääkirjoituksessa Tuomas Heikkilä ja Ilkka Niiniluoto puolustavat humanistisen tutkimuksen arvoa ja hyödyllisyyttä.