TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Huhtikuun jäsenseurana on Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia.

TSVn hallituksen puheenjohtaja Keijo Hämäläinen on valittu Jyväskylän yliopiston rehtoriksi ajalle 1.8.2017-31.7.2022.

Tiedekirjan asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella asiakkaat tulevat myymälään nimenomaisesti sen valikoiman takia.

Vuoden 2016 toimintakertomuksessa esillä muun muassa avoin julkaiseminen, tutkitun tiedon levittäminen ja tieteen arvostus.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin kolme uutta seuraa, päätettiin jäsenmaksuperusteiden valmistelusta ja sääntömääräiset asiat.

Jäsenseurakyselyllä kerätään tieteellisten seurojen näkemyksiä ja kokemuksia toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista seurojen toimintaan.