Kuukauden jäsenseurana Suomen Oppihistoriallinen Seura

Uutiset   2.5.2018 12.04   Päivitetty 2.11.2021 14.35

Suomen Oppihistoriallinen Seura toimii monitieteisenä keskustelufoorumina pyrkien edistämään aate- ja oppihistoriallista tutkimusta eri tieteenaloilla. Se kattaa laveasti eri tieteenalojen, aatteiden ja oppineisuuden, tieteellisten instituutioiden ja tieteenfilosofian historian. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja konferensseja. Lisäksi seuran jäsenet kohtaavat perinteisten joulutapaamisten ja kevätretkien yhteydessä.

Suomen Oppihistoriallinen Seura perustettiin vuonna 1966, jolloin sille määriteltiin neljä eri tehtävää. Seuran tehtävänä on herättää ja ylläpitää kiinnostusta oppineisuuden, eri tieteiden ja tiedollisten oppisuuntien sekä tekniikan menneisyyden ja sen historiallisen kehityksen suhteen. Seura toimii eri tieteenalojen edustajien yhdyssiteenä ja antaa heille mahdollisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä edistää yhteistoimintaa heidän välillään. Suomen Oppihistoriallinen Seura edistää oppihistorian tutkimusta Suomessa ja oppihistoriallisen tiedon ja ajattelun leviämistä yleiseen tietoisuuteen.

Poimintoja seuran toiminnasta

Suomen Oppihistoriallinen Seura vietti 50-vuotisjuhlaansa vuonna 2016. Seura järjesti muun muassa Jaakko Suolahti -luennon ensimmäisen puheenjohtajansa ja perustajajäsenensä kunniaksi Säätytalossa 31.3.2016. Juhlapuhujaksi oli kutsuttu professori Hasok Chang, joka on yksi tämän hetken kansainvälisesti näkyvimpiä nimiä tieteenhistorian tutkimuksessa. Professori Changin esitelmä Putting Science back into History of Science julkaistiin Seuran kotisivuilla. Seuran puheenjohtajan Cecilia af Forsellesin avauspuhe julkaistiin katsauksena otsikolla Tieteen kehityksen edistyksellinen saaga” – Suomen Oppihistoriallinen Seura 50 vuotta Tieteessä tapahtuu -lehdessä (4/2016).

Yleisö kuuntelee Jaakko-Suolahti-luentoa Säätytalolla 2016.Jaakko-Suolahti-luento Säätytalolla 2016.

Suomen Oppihistoriallisen Seuran juhlavuonna 27.10.2016 järjestetystä Pehr Kalm 300-vuotisjuhlaseminaarista tuli varsinainen yleisömenestys. Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan Nylanderin sali täyttyi viimeistä istumapaikkaa myöten. Seminaarin esitelmät käsittelivät muun muassa Perh Kalmin kasviretkiä Pohjois-Amerikassa ja Kalmin jälkimuistoa Suomessa. Seminaarissa puhuivat Suomen Oppihistoriallisen Seuran puheenjohtaja FT Cecilia af Forselles, intendentti Henry Väre, yliopistonlehtori Maija Kallinen sekä professori Anto Leikola.

Vuonna 2017 Suomen Oppihistoriallisen Seuran syyskokouksessa 30.11.2017 kuultiin FT Jouni Ahmajärven esitelmä Gunnar Landtman: sosiologi ja osallistuva intellektuelli. Joulukuussa 2017 järjestettiin itsenäisyyden juhlavuoden pikkujouluvastaanotto Kansalliskirjastossa, jossa tutustuttiin FT Helena Tyrväisen johdolla Ilmari Krohn – elämäntyönä musiikki -näyttelyyn.

Suomen Oppihistoriallisen Seuran jäsenet tutustumassa Kalm -kasveihin Kalm-seminaarissa 2017.Suomen Oppihistoriallisen Seuran jäsenillä oli ainutlaatuinen tilaisuus tutustua myös Kalm -kasveihin Kalm-seminaarissa 2017.

Pehr Kalmin mukaan nimettyjä kasveja esillä seuran Kalm-seminaarissa.Pehr Kalmin mukaan nimettyjä kasveja esillä seuran Kalm-seminaarissa.

Seuraavaksi Suomen Oppihistoriallinen Seura järjestää avoimen vierailun Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhaan 31.5.2018 klo 17.00. Tilaisuus alkaa Museorakennuksessa, jossa yli-intendentti Henry Väre luennoi otsikolla Kasvitieteellinen puutarha, 1600-luvun Aurajoen rannalta 2000-luvun Kaisaniemeen. Luennon jälkeen puutarhassa on esittelykierros ja evoluutiopolun esittely.

Seuran puheenjohtaja avaa seuran järjestämää kansainvälistä tieteenhistorian konferenssia The 26th Baltic Conference in the History of Science 2014.
Seuran puheenjohtaja avaa seuran järjestämää kansainvälistä tieteenhistorian konferenssia The 26th Baltic Conference in the History of Science 2014.

 

Lue lisää Suomen Oppishistoriallisesta Seurasta verkkosivuilta ja Facebookista.