Kuukauden jäsenseurana Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura

Uutiset   16.1.2019 9.05   Päivitetty 2.11.2021 14.39

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on ympäristökysymysten sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin tutkimusta.

Ympäristökysymysten yhteiskunnallisen dynamiikan tutkimus on tärkeää perustutkimusta ja samalla se tuottaa suunnittelun ja politiikan käytäntöihin soveltuvaa tietoa. Seuran eräs perustehtävistä onkin yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteisten etujen ajaminen ja tähän liittyy muun muassa muistioiden, julkilausumien ja lausuntojen antaminen. Tärkeää on myös yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen rahoituksen seuranta.

Tavoitteet ja eri toimintamuodot

Seura (YHYS) on perustettu 1994 edistämään yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimimaan alan tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön edistämiseksi. Seuralla on noin 230 jäsentä. Seuran toiminnasta vastaa johtokunta, jonka kokoonpanossa on huomioitu alueellinen ja tieteenalojen edustus. YHYS käyttää tiedotuksessa pääosin sähköisiä välineitä. Seuralla on aktiivinen sähköpostilista (yt-ymp(at)helsinki.fi), omat kotisivut sekä twitter-tili.

Seura pyrkii avoimeen yhteiskunnalliseen keskusteluun ajankohtaisista ympäristökysymyksistä sekä viranomaisten, yritysten että kansalaisyhteiskunnan kanssa. Keskeinen keino tähän on vuosittain järjestettävä Politiikkadialogi-seminaari yhteistyössä Ympäristötiedon foorumin sekä ajankohtaisen teeman mukaan vaihtuvien yhteistyökumppanien kanssa. Keväällä 2019 Helsingissä järjestettävän Politiikkadialogin teemana on kestävä vienti.

Uutena tieteellisen tutkimuksen keskustelukanavana YHYS on ollut kehittämässä Versus-verkkojulkaisua. Julkaisua kehitettiin yhdessä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran ja Suomen maantieteellisen seuran kanssa Koneen säätiön rahoittamassa Julkea!-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli herättää keskustelua kotimaisesta tieteellisestä julkaisemisesta, sen toimintaedellytyksistä ja uudistamistarpeista. Seuralla ei ole omaa julkaisusarjaa, mutta Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran julkaisema Alue ja Ympäristö –lehti toimii seuran jäsenille keskeisenä kotimaisena vertaisarvioituna julkaisukanavana.

Kuvassa Versus-verkkolehden toimituskunta kokoontuu ensimmäistä kertaa.
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura on yhdessä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran ja Suomen maantieteellisen seuran kanssa julkaissut Versus-verkkolehden uudenlaiseksi tiedekeskustelun kanavaksi. Kuvassa toimituskunta kokoontuu ensimmäistä kertaa.

Seuran syyskollokviot ovat kansainvälisesti merkittäviä tieteellisiä tapahtumia. Syyskollokvio järjestetään vuoroin yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta harjoittavissa yliopistoissa. Viime marraskuussa kollokvio järjestettiin ensi kerran Lapin yliopistossa ja tänä vuonna vuorossa on Jyväskylä. 23. kollokvion teemana on ”Wisdom in crisis”. Kollokvion yhteydessä järjestetään alan jatko-opiskelijoiden tapaaminen.

Kuvassa ihmiset istuvat kuuntelemassa syyskollokviota Lapin yliopistossa marraskuussa 2018.
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran syyskollokvio järjestettiin marraskuussa 2018 ensimmäisen kerran Lapin yliopistossa.

Pohjoismaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen konferenssi (NESS) kokoaa alan tutkijoita joka toinen vuosi. Seura oli mukana järjestämässä konferenssia 2017 Tampereen yliopistossa. Tänä vuonna Konferenssi pidetään Luulajassa, Ruotsissa. Seura järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita kotimaisissa yliopistoissa tehtyjä opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta. Palkinto on nimetty Yrjö Haila -palkinnoksi seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan kunniaksi. Palkinto luovutetaan seuran syyskollokviossa tänä vuonna kuudennen kerran.