TSV 125 vuotta – uusi strategia edistää tiedeyhteisön elinvoimaisuutta yhteiskunnan hyväksi 

Uutiset   22.4.2024 15.43   Päivitetty 24.4.2024 14.38

Tänä vuonna Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on tehnyt työtä tieteen puolesta jo 125 vuotta. TSV on julkaissut uuden strategian (2024–2030), jonka keskiössä on TSV:n rooli merkittävänä tiedepoliittisena toimijana. Tavoitteena on edistää tiedeyhteisön elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta yhteiskunnan hyväksi.

Strategiaa työstettiin yhteistyössä TSV:n koko henkilöstön, jäsenseurojen, hallituksen ja sidosryhmien kesken.

− Yhdessä laadittu ja monipuolisesti työstetty strategia tukee merkittävästi TSV:n yhteensä 298 jäsenseuran ja niiden noin 260 000 jäsenen ensiarvoisen tärkeää työtä tieteen, kansalaisten ja yhteiskunnan hyväksi ja parhaaksi. Kiitän lämpimästi kaikkia tähän suureen ponnistukseen osallistuneita toimijoita, toteaa TSV:n hallituksen puheenjohtaja professori Petri Karonen.

Uudessa strategiassa TSV:n tehtävää on kirkastettu. TSV on tieteellisten seurojen ja tiedeyhteisön kokoava toimija, joka vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Se vaalii ja edistää sivistystä ja jokaisen oikeutta luotettavaan tutkimusperustaiseen tietoon.

− TSV on riippumaton, koska edustamme kaikkia tieteenaloja ja tiedeyhteisöä. Tiedeyhteisöllä on merkityksellinen rooli myös kansalaisyhteiskunnassa. Teemme TSV:ssä jäsenistömme eli tieteellisten seurojen ja tiedeakatemioiden kanssa tieteen ja sen vapauden kannalta merkittäviä asioita, joita kukaan muu ei tee. Luomme vakautta ja vaikuttavuutta aikana ja tilanteissa, joissa tieteen ja tieteentekijöiden arvoa ja merkitystä kyseenalaistetaan, sanoo TSV:n toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen.

Tulevaisuudessa painottuvat tiedon saavutettavuus sekä tieteen ja arvioinnin vastuulliset käytänteet

TSV on edistänyt pitkään tieteen saavutettavuutta sekä tutkimuksen ja arvioinnin vastuullisia käytäntöjä Suomessa sekä yhä enemmän myös kansainvälisessä yhteistyössä.

− Tutkimusperustaisen tiedon tulee olla helposti saavutettavaa, koska se vahvistaa kansalaisten pääsyä tutkitun ja luotettavan tiedon äärelle. Näin lisätään myös tietoa tieteen merkityksestä demokraattisesti toimivassa yhteiskunnassa, toteaa Lea Ryynänen-Karjalainen.

TSV:n erityislaatuisuutena on tuoda tieteen tekijät sekä tieteestä kiinnostuneet kansalaiset yhteen tutkimusperustaisen tiedon äärelle.

Kohtaamisalustoja on useita, kuten esimerkiksi suurelle yleisölle suunnatut tiedetapahtumat, kirjakauppa, jossa myydään tieteellisten seurojen julkaisuja, sekä tieteenedistämistyötä tekevät asiantuntijatyötyhmät- ja paneelit.

Tulevina vuosina painopisteenä on lisäksi edistää tutkimuksen ja arvioinnin vastuullisia käytäntöjä.

− Vastuullinen arviointi vahvistaa tieteen laatua ja vaikuttavuutta sekä tukee tiede- ja tutkimusyhteisön monimuotoisuutta ja hyvinvointia. Vastuullisesti tuotetun tutkimustiedon tulee olla tieteellisesti laadukasta, tutkimuseettisesti kestävää sekä saavutettavaa niin kansalaisille kuin päätöksentekijöillekin, sanoo Lea Ryynänen-Karjalainen.

TSV ja sen jäsenistö edustavat laajasti ja monipuolisesti tiedeyhteisön lisäksi yhteiskunnan eri aloja ja ammattiryhmiä. TSV:n kaikki toiminta perustuu sen arvoihin, jotka ovat avoimuus, luotettavuus, riippumattomuus ja yhteisöllisyys.

Tutustu TSV:n uuteen strategiaan. Strategian visuaalinen versio löytyy PDF icon tästä linkistä (pdf).

Kuvassa TSV:n strategian tiivistelmä koristeellista taustaa vasten.

Kuvassa TSV:n strategian tiivistelmä koristeellista taustaa vasten.