Strategian painopisteinä on jäsenyhteisöjen identiteetin vahvistaminen, avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen, jäsenyhteisöjen avoimen julkaisemisen kehittäminen sekä...

Spoof näkee eurooppalaisen yhteistyön yhtenä ajankohtaisena tehtävänä pohtia vilppiepäilystä ilmoittavan tai epäilyn kohteeksi joutuneen tutkijan asemaa.

TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Lokakuun jäsenseurana on Pohjoismaiden maataloustutkijain yhdistys ry.

Tervetuloa Helsingin Kirjamessuille Tiedekirjan osastolle 6g80 kuuntelemaan tieteellisten seurojen järjestämää monipuolista ohjelmaa sekä tekemään edullisia messuostoksia.

Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen sekä liikunta-alan kansainvälisten konferenssien järjestämiseen tarkoitettujen valtion avustusten hakuaika on 1.-31.10.2018.

Miten tutkimustulosten jalostaminen käytännön toiminnan ja yhteiskunnallisten päätösten perustaksi onnistuisi mahdollisimman hyvin? Tule kuulemaan hyvistä käytänteistä eri tieteenaloilla.