Strategian painopisteinä on jäsenyhteisöjen identiteetin vahvistaminen, avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen, jäsenyhteisöjen avoimen julkaisemisen kehittäminen sekä...

Suomen suurin tiedetapahtuma Tieteen päivät järjestetään 9.–13.1.2019 Helsingin yliopiston päärakennuksella. Sisartapahtumat Tiedettä kaupungissa ja Tieteiden yö täydentävät runsasta ohjelmatarjontaa.

Asiantuntijapaneelit kävivät vuoden 2018 aikana lävitse tieteellisten julkaisusarjojen ja kirjakustantajien korkeimmat tasoluokat 2 ja 3. Kaikkiaan päivitysarvioinnissa nostettiin 550 kanavan tasoluokkaa ja 270 kanavan tasoluokkaa laskettiin.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen kokouksessa 10.12.2018 käsiteltiin avustushakemuksia, jotka jätettiin lokakuussa 2018 kansainvälisiä konferensseja ja kansallisia seminaareja sekä liikuntatieteellisiä konferensseja varten.

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään ansiokkaalle tiedekirjalle. Palkinnolla kannustetaan tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia suomeksi tai ruotsiksi.

TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Joulukuun jäsenseurana on Suomen Eksegeettinen Seura.