TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Maaliskuun jäsenseurana on Suomalainen Lakimiesyhdistys. Yhdistys kokoaa yhteen niin tieteentekijät, eri alojen lakimiehet kuin oikeustieteen ylioppilaat.

Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kolme uutta jäsenseuraa valtuuskunnan jäseneksi.

Alfred Kordelinin säätiön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta jaettavalla palkinnolla halutaan antaa tunnustusta tieteellisille seuroille. 10 000 €:n suuruinen palkinto jaetaan jatkossa vuosittain.

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkinnon kriteereitä ovat aiheen kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä teoksen kirjalliset ansiot.

TSV pyytää jäsenseurojaan tekemään esityksiä hallituksen, tieteellisten toimikuntien ja strategisen tutkimuksen neuvoston jäseniksi 3.4.2018 mennessä. Lisäksi edellytykset täyttävät yksittäiset henkilöt voivat asettua itse ehdolle.

TSV on valmistelemassa uutta strategiaa kaudelle 2019–2023. Syksyllä 2017, osana strategian valmisteluprosessia järjestettiin neljä TSV:n jäsenseuroille suunnattua strategiatyöpajaa.