Strategian painopisteinä on jäsenyhteisöjen identiteetin vahvistaminen, avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen, jäsenyhteisöjen avoimen julkaisemisen kehittäminen sekä...

TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Marraskuun jäsenseurana on Suomen matemaattinen yhdistys.

Tieteellisten seurain valtuuskunta hakee IT- ja verkkopalvelut-yksikköön vakituiseen työsuhteeseen IT-asiantuntijaa 1.12.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistaa tutkijan vastuullista arviointia koskeva suositus ja tätä tukeva tietopohja. Tutkimuksen arviointi on tärkeä osa tutkijan työtä ja se ohjaa merkittävästi tutkimuksen suuntaa rahoituksen, meriittien ja tutkimusorganisaatioiden rakenteellisten prosessien kautta.

Miten tutkimustulosten jalostaminen käytännön toiminnan ja yhteiskunnallisten päätösten perustaksi onnistuisi mahdollisimman hyvin? Tule kuulemaan hyvistä käytänteistä eri tieteenaloilla.

Avoimen tieteen koordinaatiosta järjestetään neljä eri tilaisuutta: avoin data, julkaiseminen oppiminen ja tiedeyhteisö Tieteiden talolla Helsingissä syys-lokakuun vaihteessa. Tilaisuuksiin voi osallistua myös etänä.