""
1.9.2023

VSD delar ut undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för de vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet.

Förslag till finansiering av öppna inhemska vetenskapliga tidskrifter.
21.8.2023

Förslaget är öppet för kommentarer till och med den 29.9.2023.

Människor lutade över ett bord.
15.5.2023

Vetenskapens natt firas nästa gång 25.1.2024. Programförslag till Vetenskapernas hus program tas emot fram till 5.9.2023.