Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Februaris medlemssamfund är 100-åriga Genealogiska Samfundet i Finland.

Vetenskapsdagarnas huvudtema i år var ”Frihetens gränser”. Under fem dagar och en natt besökte närapå 15 000 personer Vetenskapsdagarna.

Journal.fi -portalen är en av Vetenskapliga samfundens delegation erbjuden tjänst, i vilken inhemska vetenskapliga sällskap kan redigera och publicera sina tidskrifter.