2.6.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Junis 2020 medlemssamfund är Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap (AFinLA).

4.6.2020

VSD:s kontor, Vetenskapsbokhandelns butik, Vetenskapernas hus och Publikationslagret har kortare öppettider 1.6–31.8.

2.4.2020

I meddelandet uppdateras aktuell information om ändringar i VSD:s verksamhet med anledning av COVID-19-coronaviruspandemin.