6.9.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers medlemssamfund är Sällskapet för framtidsstudier.

4.9.2019

VSD fick sin början av nio vetenskapliga samfund år 1899. Nu, 120 år senare, vill vi genom kampanjen Varför vetenskapligt samfund? lyfta fram de vetenskapliga samfundens betydelse för samhället och samfundens medlemmar.

2.9.2019

VSD delar ut undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för de vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet. Ansökan öppnas 1.9.2019.