Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis medlemssamfund är Akustiska Sällskapet.

Under sommaren har Vetenskapliga samfundens delegations olika lokaler ändrade öppettider.

Publikationsforums sakkunnigpaneler har kommit med preliminära ändringsförslag avseende de befintliga nivåerna 2 och 3.