Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers medlemssamfund är Sällskapet för kulturstudier i Finland.

Höstmötet hålls nu tidigare än föregående år, redan på måndagen 25.9.2017 kl. 13.00 p.g.a. att statsunderstöd ska sökas tidigare än förut.

Vetenskap och filosofi har varit en del av musikfestens program sedan grundandet, men genom det nya samarbetet får de en allt större roll på festivalen.