Text "Tre små ord - VSDs medlemssamfundspresentationer".
15.2.2023

Öppenhet, tillgänglighet och ansvarsfullhet styr vetenskapskommunikationen vid Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland. Salla Karjalainen berättar vad det betyder i praktiken.

Ljusröda tulpaner.
22.2.2023

VSD:s vårmöte hålls i Vetenskapernas hus 21.3.2022 från kl. 15.00. Efter mötet ordnas en mottagning för inbjudna gäster.

Ett arkivrum.
12.12.2022

Hur har det vetenskapliga arbetets villkor och praktiker sett ut i olika skeden av Finlands historia? En insamling av finländska forskares minnen och erfarenheter inleder nytt projekt om vetenskapshistoria i Finland från 1917 till idag.