Elever sitter vid sina pulpeter.
1.10.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Oktobers 2020 medlemssamfund är Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland.

Folkmassa i möteslokal.
1.10.2020

Ansökningstiden för statsunderstöd för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier samt internationella konferenser och möten inom idrottssektorn är 1–31.10.2020.

Fåglar på en kabel med blå himmel i bakgrunden.
1.10.2020

Vid VSD:s höstmöte valdes tre nya styrelsemedlemmar och bekräftades två medlemmar för perioden 2021–2023.