Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers medlemssamfund är stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae.

Inom utsatt tid (17.9) gjorde sammanlagt 20 medlemssamfund förslag på 12 personer till medlem i styrelsen. Namnlistan finns i nyhetstexten.

Ett nytt ansökningssystem har tagits i bruk för ansökning av statsunderstöd för publikations- och internationell verksamhet.