En katt ligger bland nedfallna höstlöv.
26.9.2022

Vid delegationens höstmöte 21.9.2022 valdes tre nya styrelsemedlemmar och bekräftades valet av två medlemmar samt en suppleant för perioden 2023–2025.

En person håller ett förstoringsglas framför ögat, text "Vem hör till vetenskapliga samfund?"
20.9.2022

Vetenskapliga samfundens delegation genomförde våren 2022 en enkät bland medlemmarna i vetenskapliga samfund och forskare som är verksamma i Finland.

Första våningens aula i Vetenskapernas hus.
14.6.2022

VSD:s höstmöte ordnas 21.9.2022 i Vetenskapernas hus. Efter mötet firas inflyttningen i huset.