Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Mars medlemssamfund är Finska Juristföreningen.

Priset Årets vetenskapsbok beviljas en föregående år utgiven finländsk vetenskapsbok. Prisets kriterier är ämnets intresse och betydelse, innehållets vetenskapliga vikt samt verkets litterära meriter.

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull forskningslitteratur. Det årligen utdelade priset beviljas av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Prisutdelning sker på Vetenskapernas hus 12.3.2018.