18.11.1987 grundades Vetenskapsbokhandeln för att tjäna spridningen av vetenskaplig kunskap och butiken öppnades i Kronohagen, Kyrkogatan 14. Vetenskapsbokhandelns butik flyttade år 2014 till en ljusare och mer öppen lokal på Snellmansgatan 13, bevarande sin position som Kronohagens kvartersbutik.

Programmet för Vetenskapens natt är publicerad på nätsidan www.tieteidenyo.fi. Evenemanget som den 18 januari breder ut sig till Kronohagen i Helsingfors bjuder på vetenskap i mången form.

Välkomna till Vetenskapsbokhandelns monter 6g70 på Helsingfors Bokmässa och lyssna på mångsidigt program som Förbundet för vetenskapspublicering i Finland har ordnat, samt för förmånliga mässinköp.