Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Majs medlemssamfund är Finlands Lärdomshistoriska Samfund.

Med det ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond utdelade priset vill vetenskapliga samfund ges erkännande. Priset är 10 000 €.

Priset Årets vetenskapsbok beviljas en föregående år utgiven finländsk vetenskapsbok. Prisets kriterier är ämnets intresse och betydelse, innehållets vetenskapliga vikt samt verkets litterära meriter.