Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis medlemssamfund är Samfundet för pedagogisk forskning i Finland.

Vetenskap och filosofi har varit en del av musikfestens program sedan grundandet, men genom det nya samarbetet får de en allt större roll på festivalen.

Önskar ert samfund synlighet för sin verksamhet eller sina publikationer? Välkommen att ordna program för ett, två eller fast alla VSD:s evenemang under hösten ja vintern!