Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis medlemssamfund är Finnish Bone Society ry (FBS).

Vetenskapliga samfundens delegation ordnar en vetenskapsfototävling för nya, tidigare opublicerade vetenskapsfotografier. Se finalistbilderna och rösta fram publikens favorit.

Syftet med initiativet är att stöda växelverkan mellan vetenskap och samhälle, beaktandet av flerspråkighet i bedömning, uppskattning och finansiering av forskning, samt att säkra de flerspråkig vetenskaplig kommunikation främjande nationella vetenskapstidskrifternas och -förlagens verksamhet.

Fler nyheter