Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Novembers medlemssamfund är Finlands matematiska förening

Vid höstmötet 24.9.2018 valdes efter en jämn röstning fyra nya medlemmar till VSD:s styrelse.

Priset "Vuoden tiedekongressivaikuttaja" går till professor i etnologi och antropologi Outi Fingerroos vid Jyväskylä universitet. Hon belönades för sitt arbete med vilket hon främjat anordnandet av internationella vetenskapskonferenser i Finland.