Arkiv

Fler finländska öppna tidskrifter till DOAJ-databasen

Directory of Open Access Journals (DOAJ) och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) har startat ett pilotprojekt, vars mål är att befrämja registreringen av referentgranskade open access-tidskrifter som utges i Finland i DOAJ-databasen.

Pages