Arkiv

3.7.2024

Välkommen på ett för alla öppet understödsinfo om sökning av understöd och kriterierna kring det.

7.6.2024

VSD:s styrelse beslöt om saken på sitt möte den 14 maj 2024.

29.5.2024

Sommaren påverkar VSD:s verksamhetsställens vanliga öppettider.

21.5.2024

I den nya strategin har VSD en central roll i främjandet av vetenskapssamfundets livskraft till samhällets gagn. Ansvarsfull utvärdering och tillgång till forskningsbaserad kunskap är centrala tyngdpunkter.

21.5.2024

Besluten gäller understöd som sökts för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier samt idrottsvetenskapliga konferenser.

13.5.2024

Vetenskapsbokhandelns butik flyttar på hösten och en stor flyttförsäljning har börjat. Under flyttförsäljningen (13.5–14.6.2024) är alla böcker med minst 30 procent rabatt i butiken.

29.4.2024

I VSD:s verksamhetsberättelse framgår hur VSD främjade vetenskap år 2023. Verksamhetsberättelsen innehåller också översikter över delegationernas år.

24.4.2024

Vetenskapens natt firas nästa gång på torsdagen 9.1.2025 För Vetenskapernas hus program ansvarar vetenskapliga samfund.

16.4.2024

Det är fråga om ett pilotförsök, var ett understöd på ungefär 90 000 euro för vidare utdelning riktas till öppna vetenskapstidskrifter av modellen diamant med små intäkter. Ansökningstiden är 5–23.4.2024.

11.4.2024

Till nya medlemmar antogs Psykedeelitutkimusyhdistys och Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura.

Pages