Arkiv

Vetenskapsbokhandelns 30 år i korthet

18.11.1987 grundades Vetenskapsbokhandeln för att tjäna spridningen av vetenskaplig kunskap och butiken öppnades i Kronohagen, Kyrkogatan 14. Vetenskapsbokhandelns butik flyttade år 2014 till en ljusare och mer öppen lokal på Snellmansgatan 13, bevarande sin position som Kronohagens kvartersbutik.

Vetenskapsbokhandeln på Helsingfors bokmässa

Välkomna till Vetenskapsbokhandelns monter 6g70 på Helsingfors Bokmässa och lyssna på mångsidigt program som Förbundet för vetenskapspublicering i Finland har ordnat, samt för förmånliga mässinköp.

Pages