Tieteellisten seurojen julkaisutoiminta ja kansainvälinen toiminta

TSV välittää tieteellisille seuroille opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan valtionavustuksen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan. Tukea voidaan myöntää myös Suomessa toimivien yleistieteellisten seurojen ja tiedepoliittisten yhdistysten korkeatasoisen julkaisutoiminnan kuluihin. Tuki on sidoksissa Veikkauksen rahapelitoiminnan tuottoihin, ja se myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Hakuaika on vuosittain syyskuussa eli 1.-30.9. Hakuajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 

Haku tehdään verkkolomakkeella. Hakijaseuran tulee rekisteröityä hakupalveluun hakiessaan avustusta ensimmäistä kertaa. Jos seuralla on käytössä yleinen sähköpostiosoite, suositellaan sitä käytettäväksi rekisteröinnissä. Rekisteröity käyttäjätili hakupalveluun on seurakohtainen, ja sen tunnuksia käytetään jatkossa järjestelmään kirjauduttaessa. Mikäli viime vuonna rekisteröityneen seuran salasana on unohtunut, uuden salasanan saa asetettua verkkolomakkeen kirjautumissivun kautta. Jos rekisteröinnissä on käytetty seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta ja yhteyshenkilö vaihtuu, seuran tulee vaihtaa uuden yhteyshenkilön sähköpostiosoite käyttäjätilille kohdasta Oma profiili.

Lomakkeita voi täydentää ja muuttaa koko hakuajan.

TSV:n hallitus päättää vuodelle 2020 myönnettävistä avustuksista helmikuun 2020 alkupuolella. Myönnetyt avustukset ilmoitetaan TSV:n verkkosivuilla. Myönteisen päätöksen saaneille lähetetään lisätietopyyntö sähköpostitse. Lisätiedot kuten sähköisen avustussopimuksen allekirjoittajien yhteystiedot sekä maksatustiedot täytetään pyynnön jälkeen avustusjärjestelmään.

Avustuksen saaja sitoutuu jättämään avustuksen kohteena olevasta toiminnasta tiliselvityksen avustusjärjestelmään avustuksen käyttövuotta seuraavana vuonna 15.4. mennessä (HUOM! Vuoden 2019 avustuksista poikkeuksellisesti 30.4.2020 mennessä.) Valtionapu on tarkoitettu tueksi tilanteessa, jossa julkaisusarjan tuotot eivät riitä kattamaan kuluja. Siksi avustusta on palautettava silloin, kun avustuskohteen tuottojen ja kulujen erotus on yli 10 euroa. Kansainvälisen toiminnan avustuksesta palautetaan käyttämättä jäänyt osa. Lasku mahdollisesta palautuksesta lähetetään tiliselvitysten tarkastuksen jälkeen ensi tilassa.

Julkaisuavustuksen käyttöajan pidennystä voi hakea avustuksen käyttövuonna 31.10. mennessä, jos avustusta saaneen julkaisun valmistuminen painavista syistä viivästyy. Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirsi.siitonen@tsv.fi

Julkaisutuesta päätettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin

(Tarkempi ohjeistus löytyy vasemman reunan kohdasta Hakuohje, joka kannattaa käydä läpi hakemusta täyttäessä.)

 • kyseessä on jatkuvasti ilmestyvä tieteellinen julkaisusarja

 • toimittajien palkka- ja palkkiokulut ovat kohtuulliset suhteessa levikkiin ja painatuskuluihin 
 • sarjalla on myyntituloja tai muuta tukea niin, että valtion tuki ei kata valtaosaa kaikista kuluista. Jäsenmaksuihin sisällytetty tilaushinta merkitään sarjan tuloksi
 • myös avoimen saatavuuden (open access) julkaiseminen edellyttää, että seura tukee verkkojulkaisua jollain muulla tavalla (esim. osuudella jäsenmaksuista)
 • sarja on hyvin toimitettu
 • sarjalla on vapaa käsikirjoitustarjonta, ja sen tieteelliset osat ovat vertaisarvioituja
 • painatustyö on kilpailutettu
 • seuran tilinpäätöksessä julkaisutoiminnan kulut ja tuotot ovat erillään seuran muusta toiminnasta. Mikäli seuralla on useita julkaisusarjoja, näiden myynti- ja muut tuotot sekä julkaisusarjaan liittyvät kulut on eriteltävä omilla kustannuspaikoillaan. Vaihtoehtoisesti seuran tilintarkastaja voi tehdä erillisen lausunnon avustuksen käytöstä, joka toimitetaan hakemuksen ja tiliselvityksen liitteeksi. 
 • tuen tarve sekä julkaisun että julkaisijayhteisön (kustantajan) kannalta
 • yhteiskustanteisen sarjan tapauksessa kumppanin rooli suhteessa sarjan julkaisuun on selvästi näkyvissä 
 • julkaisija sitoutuu edistämään tieteellisten tekstien avoimuutta sopimaksi katsomallaan tavalla. Avoimuuden tavat voivat vaihdella käsikirjoitusten viiveellisen (embargollisen) rinnakkaistallentamisen sallimisesta koko julkaisun täyteen ja välittömään avoimuuteen

Avustuksen saajan toivotaan kertovan esimerkiksi verkkosivuillaan tai julkaisuissa, että toiminta on saanut okm:ltä valtionavustusta. Esimerkiksi: "Tämä julkaisu/lehti/kirja on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ka kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista."

Kansainvälistä tukea myönnetään

 • kansainvälisten tieteellisten järjestöjen jäsenmaksuihin. Jäsenyyden pitää näkyä toimintakertomuksessa ja jäsenmaksukulujen tuloslaskelmassa
 • matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten järjestöjen kokouksiin silloin, kun seuran edustaja on kansainvälisen tieteellisen järjestön hallituksen jäsen. Matkakulujen pitää näkyä seuran tuloslaskelmassa
 • matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten julkaisujen toimituskuntien kokouksiin silloin, kun seuran edustaja on kansainvälisen tieteellisen julkaisun toimituskunnan jäsen. Matkakulujen pitää näkyä seuran tuloslaskelmassa

Tukea ei myönnetä konferenssimatkoihin eikä TSV:n jäsenmaksuun. Tuki kattaa vain matkakulut ja kokousajan vaatimat majoituskulut 1-2 yöltä, ei päivärahoja. 

Lisätietoja

Julkaisuavustukset ja kansainvälisen toiminnan avustukset: tiedesihteeri Kirsi Siitonen, puh.  (09) 228 69 269, kirsi.siitonen(at)tsv.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan avustustenjaosta lisätietoja ministeriön julkaisemassa oppaassa Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta ministeriön verkkosivuilla.

Päivitetty 22.6.2020 13.43