Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus

Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus solmii ja ylläpitää vaihtosuhteita ulkomaisiin vaihtokumppaneihin, toimittaa kotimaiset julkaisut vaihtokumppaneille sekä vastaanottaa ja välittää ulkomaisen vaihtomateriaalin kotimaisille kirjastoille.

Vaihtokeskuksen yhteistyökumppaneita Suomessa ovat tieteellisiä sarjoja ja aikakauslehtiä julkaisevat yhteisöt sekä tieteelliset kirjastot. Ulkomaisia kumppaneita ovat esimerkiksi tieteelliset tutkimuslaitokset ja kirjastot, seurat, aikakauslehdet ja korkeakoulujen laitokset. Vaihdot ovat usein eri julkaisijoiden ja julkaisujen yhteisvaihtoja, jolloin vastineeksi saatava aineisto on laaja-alaisempaa kuin, mitä yksittäinen julkaisija voisi saada vaihtona.

Kotimaiset kirjastot saavat sopimuksen mukaan haluamiaan ulkomaisia julkaisusarjoja ja muita julkaisuja. Kirjastot saavat tiedon saatavana olevista sarjoista Vaihtokeskuksen websivuilta. Vaihtokeskus välittää myös saamansa ulkomaiset vaihtotarjouslistat vastaavien alojen kirjastoille. Vaihtokeskukselle voi esittää toivomuksia hankittavista julkaisuista. 

Vaihtokeskus haluaa kehittää ja parantaa palvelujaan. Siksi suoritamme syksyn 2019 aikana kyselyn liittyen LUMI-tietokantaan. Ole hyvä ja vastaa kyselyyn 31.10. mennessä!

Päivitetty 18.10.2019 10.49