Vaihtokeskus

Vaihtokeskus solmii ja ylläpitää vaihtosuhteita ulkomaisiin vaihtokumppaneihin, toimittaa kotimaiset julkaisut vaihtokumppaneille sekä vastaanottaa ja välittää ulkomaisen vaihtomateriaalin kotimaisille kirjastoille.

Vaihtokeskuksen yhteistyökumppaneita Suomessa ovat tieteellisiä sarjoja ja aikakauslehtiä julkaisevat yhteisöt sekä tieteelliset kirjastot. Ulkomaisia kumppaneita ovat mm. tieteelliset tutkimuslaitokset, akatemiat, seurat ja aikakauslehdet sekä yleistieteelliset kirjastot ja korkeakoulujen laitokset. Vaihdot ovat usein eri julkaisijoiden ja julkaisujen yhteisvaihtoja, jolloin vastineeksi saatava aineisto on laaja-alaisempaa kuin mitä yksittäinen julkaisija voisi saada vaihtona.

Kirjastot saavat sopimuksen mukaan haluamiaan ulkomaisia julkaisusarjoja ja muita julkaisuja. Kirjastot saavat tiedon saatavana olevista sarjoista Vaihtokeskuksen websivuilta. Lisäksi Vaihtokeskus lähettää tarjousluettelon uusista sarjoista tai kaksoiskappaleista. Vaihtokeskus välittää myös saamansa ulkomaiset vaihtotarjouslistat vastaavan alan kirjastoille. Vaihtokeskukselle voi esittää toivomuksia hankittavista julkaisuista. 

Päivitetty 19.8.2019 12.54