Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus

Vaihtokeskus solmii ja ylläpitää vaihtosuhteita ulkomaisiin vaihtokumppaneihin, toimittaa kotimaiset julkaisut vaihtokumppaneille sekä vastaanottaa ja välittää ulkomaisen vaihtomateriaalin kotimaisille kirjastoille.

Vaihtokeskuksen yhteistyökumppaneita Suomessa ovat tieteellisiä sarjoja ja aikakauslehtiä julkaisevat yhteisöt sekä tieteelliset kirjastot. Ulkomaisia kumppaneita ovat mm. tieteelliset tutkimuslaitokset, akatemiat, seurat ja aikakauslehdet sekä yleistieteelliset kirjastot ja korkeakoulujen laitokset. Vaihdot ovat usein eri julkaisijoiden ja julkaisujen yhteisvaihtoja, jolloin vastineeksi saatava aineisto on laaja-alaisempaa kuin mitä yksittäinen julkaisija voisi saada vaihtona.

Kirjastot saavat sopimuksen mukaan haluamiaan ulkomaisia julkaisusarjoja ja muita julkaisuja. Kirjastot saavat tiedon saatavana olevista sarjoista Vaihtokeskuksen websivuilta. Vaihtokeskus välittää myös saamansa ulkomaiset vaihtotarjouslistat vastaavan alan kirjastoille. Vaihtokeskukselle voi esittää toivomuksia hankittavista julkaisuista. 

Vaihtokeskus haluaa kehittää ja parantaa palvelujaan. Siksi suoritamme syksyn 2019 aikana kyselyn liittyen LUMI-tietokantaan. Pyytäisimme kaikkia käyttäjiä vastaamaan siihen ennen 31.10.2019. Kysely löytyy tämän linkin kautta.

Päivitetty 18.9.2019 11.26