Bytescentralen för vetenskaplig litteratur

Bytescentralen för vetenskaplig litteratur binder och upprätthåller bytesförhållanden med utländska bytespartner, levererar inhemska publikationer till bytespartnerna samt tar emot och förmedlar det utländska bytesmaterialet till inhemska bibliotek enligt avtal.

Bytescentralens samarbetsparter i Finland är samfund som utger vetenskapliga serier och tidskrifter, samt vetenskapliga bibliotek. Utländska parter är bland annat vetenskapliga forskningsanstalter, akademier, samfund och tidskrifter samt allmänna vetenskapliga bibliotek och högskolornas anstalter. Bytena är ofta olika publicerares och publikationers sambyten, då det mottagna materialet är mer vidsträckt än vad en ensam publicerare skulle kunna få som byte.

De inhemska biblioteken får enligt avtal önskvärda utländska publikationsserier och andra publikationer. Biblioteken hittar information om tillgängliga publikationer på bytescentralens webbsidor. Bytescentralen förmedlar också de utländska bytesutbudslistor som en del bytespartner skickar till det motsvarande områdets bibliotek. Till bytescentralen kan framföras önskemål om att skaffa publikationer.

Uppdaterad 27.11.2019 9.56