Bytescentralen för vetenskaplig litteratur

Bytescentralen för vetenskaplig litteratur binder och upprätthåller bytesförhållanden med utländska bytesparter, levererar inhemska publikationer till bytesparterna samt tar emot och förmedlar det utländska bytesmaterialet till inhemska bibliotek enligt avtal.

Bytescentralens samarbetsparter i Finland är samfund som utger vetenskapliga serier och tidskrifter samt vetenskapliga bibliotek. Utländska parter är bland annat vetenskapliga forskningsanstalter och bibliotek, samfund, tidskrifter och högskolors anstalter. Bytena är ofta olika utgivares och publikationers sambyten, då det mottagna materialet på så sätt är mer vidsträckt än vad en ensam utgivare skulle kunna få som byte.

De inhemska biblioteken får enligt avtal önskvärda utländska publikationsserier och andra publikationer. Biblioteken hittar information om tillgängliga publikationer på bytescentralens webbsidor. Bytescentralen förmedlar också de utländska bytesutbudslistor som en del bytesparter skickar till det motsvarande områdets bibliotek. Till bytescentralen kan framföras önskemål om att skaffa publikationer.

Uppdaterad 1.10.2020 13.52