Avoimuus, saavutettavuus ja vastuullisuus – Jäsenseuraesittelyssä Liikuntatieteellinen Seura

Uutiset   15.2.2023 10.43   Päivitetty 22.3.2023 12.36

Avoimuus, saavutettavuus ja vastuullisuus ohjaavat tiedeviestintää Liikuntatieteellisessä Seurassa. Seuran tiedeviestijä Salla Karjalainen avaa, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

Liikuntatieteellinen Seura on liikuntatieteistä, -kulttuurista ja -politiikasta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen muodostama kansalaisjärjestö ja tiedeviestintäorganisaatio. Toimistollamme työskentelee kymmenen henkilöä. Seuraamme kuuluu yli 1 000 henkilöjäsentä ja noin 50 yhteisöä. 

Toimintamme voi kiteyttää kolmeen kokonaisuuteen: monikanavaiseen tiedeviestintään, tieteellisten seminaarien järjestämiseen sekä tutkimustietoon perustuvien arviointien ja selvityshankkeiden tekemiseen. Julkaisemme Liikunta & Tiede -lehteä ja kustannamme liikuntatieteellisiä kirjoja sekä tutkimus- ja selvityshankkeiden raportteja.

Viestintäämme ohjaavat avoimuus, saavutettavuus sekä vastuullisuus. Tässä tekstissä avaan näitä arvoja tarkemmin. Sisällöllisesti tarjoamme tuoreinta liikuntatietoa hyödynnettäväksi arkipäivän valintojen tueksi etenkin liikunta-, terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijoille ja päättäjille. Lisäksi haluamme tarjota monipuolisia ja kriittisiäkin näkökulmia ajankohtaisiin liikuntakentän ilmiöihin, mutta viestimisen sävyn pidämme aina rakentavana. Keskustelua käymme tutkitun tiedon pohjalta.

Kaksi henkilöä lenkkeilee metsäpolulla.

Kuva: Antero Aaltonen / Liikuntatieteellinen Seura.

Avoimuus – helposti tutkitun tiedon äärelle

Toteutamme avoimen tieteen toimintakulttuuria mahdollisimman laajasti. Vastuullisena tiedekustantajana haluamme helpottaa pääsyä tutkitun tiedon äärelle sekä näkyä myös oman liikuntakuplamme ulkopuolelle. Tahdomme turvata opiskelijoille ja tutkijoille sekä kaikille muillekin tutkitusta liikuntatiedosta kiinnostuneille mahdollisuuden päästä hyödyntämään tietoaineistoja.

Käytännössä avoimuus tarkoittaa, että tarjoamme sisältöjämme avoimesti ja maksutta käyttöön verkkosivuillamme ja verkossa toteutettavissa tapahtumissamme. Esimerkiksi kaikki vuodesta 2008 lähtien Liikunta & Tiede -lehdessä julkaistut vertaisarvioidut tutkimusartikkelit ovat luettavissa verkkosivuillamme pdf-muodossa. Avointa toimintakulttuuria edistää sekin, että kerromme tutkimusselvityksistä ja -hankkeista sekä muista projekteista jo toteutusvaiheen aikana pelkän lopputulosviestinnän sijaan.

Saavutettavuus – yhdenvertaisuutta käytännössä

Huomioimme digipalvelulain vaatimukset viestinnässämme WCAG 2.1 AA-tason mukaisesti. Saavutettavuuden varmistaminen ei ole vain välttämätön toimenpide. Haluamme aktiivisesti toiminnallamme edistää ihmisten yhdenvertaisuutta.

Saavutettavuus tarkoittaa viestinnässämme esimerkiksi sitä, että verkkosivustomme ovat teknisesti ja sisällöllisesti mahdollisimman saavutettavia. Panostamme selkeään suomen kieleen. Huolehdimme viestinnässä riittävistä värikontrasteista ja fonttikoosta. Luomme kuvatiedostoille alt-tekstikuvaukset ja kiinnitämme huomiota selkokielisyyteen myös someviestinnässä. Tuotamme tekstivastineet julkaisemistamme video- ja audiotiedostoista.

Kehitämme jatkuvasti viestinnän saavutettavuutta ja tunnistamme, että yhä on tehtävää. Omassa työssäni tiedeviestijänä koen, että tehtäväni on myös pitää seuramme muut työntekijät kärryillä siitä, miten he omassa työssään voivat edistää saavutettavuutta. Asia on yhteinen.

Kelaaja radalla.

Kuva: Antero Aaltonen / Liikuntatieteellinen Seura.

Vastuullisuus – eettisesti kestävän viestinnän lähtökohta

Vastuullisuus koskettaa viestintää niin sisältöjen kuin myös arjen käytäntöjen osalta. Nostamme aktiivisesti esiin terveyteen ja liikuntaan liittyviä kestävän kehityksen näkökulmia (esimerkiksi liikunnan ilmastovaikutukset ja yhdenvertaisuus) ja vastuullisuus näkyy myös visuaalisessa viestinnässämme. Haluamme käyttämällämme kuvamateriaalilla tuoda esiin liikkujien ja liikuntatapojen moninaisuutta.

Arjen käytännöissä suosimme ympäristöystävällisiä valintoja: julkaisemme pääasiassa verkossa, pohdimme painotuotteiden tilaamista huolella ja huomioimme tuotteiden elinkaaren hankinnoissamme. Ensisijaisesti käytämme jo olemassa olevia materiaaleja, ellei niitä ole tarkoituksenmukaista päivittää. Tulostamme vain tarvittaessa, harkitsemme värien käyttöä ja suosimme kaksipuoleisia tulosteita. Huolehdimme asianmukaisesta kierrätyksestä.

Liikunnan tiedeviestintää vuodesta 1933 – silti kiinni ajassa!

Riippumaton ja puolueeton Liikuntatieteellinen Seura perustettiin 18.2.1933, joten vietämme tänä vuonna 90-vuotisjuhlia. Pitkän historiansa aikana seura on koonnut yhteen eri alojen ja näkökulmien edustajia. Tähän päivään tultaessa verkkoon keskittynyt viestintä ei ole tehnyt tyhjäksi inhimillistä kanssakäymistä. Työn lähtökohdat tutkitun tiedon edistämisessä ovat myös säilyneet, vaikka keinoja ja arvopohjaa on päivitetty.

Verkkosivuillamme voit tarkemmin tutustua toimintaamme ja tapahtumiimme: Kuntotestauspäiviin, Liikuntatieteen päiviin, Soveltavan liikunnan päiviin sekä Liikuntalääketieteen päiviin. Lue Liikunta & Tiede -lehteä ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, niin pysyt tutkitun liikuntatiedon virrassa!

Teksti: Salla Karjalainen, tiedeviestijä
Liikuntatieteellinen Seura

Ympyrän sisällä teksti "LTS 90, 60 Liikunta ja Tiede".

Kuva: Liikuntatieteellinen Seura.