Kuukauden jäsenseurana on Suomen Historiallinen Seura

Uutiset   1.6.2019 9.33   Päivitetty 2.11.2021 14.43

Suomen Historiallinen Seura on vanhin suomenkielinen historia-alan tieteellinen seura, se on perustettu 1875. Seuran tavoite on edistää historiantutkimusta ja tuntemusta yhteiskunnassamme.

Suomen Historiallinen Seura (SHS) on puoluepoliittisesti sitoutumaton historiantutkijoiden ja historiaa syvällisesti harrastavien yhteisö. SHS ottaa kantaa niin tiedepolitiikkaan kuin historia-alan tärkeisiin kysymyksiin.

Historia

Suomen Historiallinen Seura toimi aikoinaan tutkimuksen eräänlaisena portinvartijana ja hankki jopa tutkimusmateriaalia Suomeen. Myös monenlaista muistitietoa kerättiin aina 1950-luvulle asti. SHS:n arkistoa säilytetään Kansallisarkistossa ja se on siellä tutkijoiden vapaasti käytettävissä. Jo 1920-luvulla seura ryhtyi keräämään Suomen Historiallista bibliografiaa, tutkimuksen tärkeää apuvälinettä, josta löytää suomalaisen historiantutkimuksen aina vuodesta 1544 alkaen. Tiedot teoksista ovat vuoteen 1960 asti paksuissa niteissä, joita voi lukea kirjastoissa.

Vuodesta 1960 alkaen tiedot löytyvät myös verkosta, sillä SHS on vienyt niitä yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa verkkoon 2000-luvulla ja edelleen SHS toimittaa Suomen Historiallista bibliografiaa. Tiedot ovat Kansalliskirjaston ARTO-tietokannassa, ja sitä kautta ne löytyvät myös Finnasta tehdyissä hauissa. Nykyään SHS keskittyy viemään kokoomateosten ja aikakauslehtien tieteelliset artikkelien tiedot bibliografiaan, muutoin ne olisivat todella vaikeasti löydettävissä.

Tieteen termipankki on SHS:n mielestä tärkeä työväline niin tutkijoille, opiskelijoille, koululaisille kuin toimittajillekin. Siksi SHS on halunnut olla mukana sen tekemisessä. Tänä keväänä julkistettiin historian aihe-alue Tieteen termipankissa ja sen on toimittanut FT Jouko Nurmiainen. Tieteen termipankin on tavoite saada aihe-alueet vähitellen toimimaan eräänlaisena akateemisena wiki-alustana ja termien selitykset siellä ovat muokattavissa. Termipankissa on omat haasteensa, sillä käsitteet ovat historiallisia ja niiden merkitykset muuttuvat.

Tutkimustoiminta ja yhteistyö

SHS myös hallinnoi ja toteuttaa kansallisesti merkittäviä tutkimushankkeita. SHS aloitti myös Kansallisbiografian kokoamisen, joka siirrettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskukseen vuonna 2000. Sen jälkeisiä hankkeita ovat olleet Suomen maatalouden historia, Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa ja nyt on juuri valmistunut hanke Tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu. Suomen Historiallisen Seuran historia 1875-2015. Siinä tarkastellaan SHS:n historiaa yhteiskunnallisen vuoropuhelun näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena ilmestyy teos Tiede ja yhteiskunta — Suomen Historiallinen Seura ja historiantutkimus 1800-luvulta 2010-luvulle. Karonen, Petri (toim.). Teoksen julkistusseminaari alkaa maanantaina 9.9.2019 klo 17 Tieteiden talossa, Sali 505.

Kotimainen yhteistyö on tärkeä osa toimintaa. Esimerkiksi julkaisutoimintaa tehdään yhteistyössä Historian Ystäväin Liiton kanssa: Historiallinen Aikakauskirja on julkaisufoorumin luokituksissa 2. tasolla, mikä on tutkijoille tärkeä asia. Lue lisää Historiallisesta Aikakauskirjasta. Muu kustannustoiminta yhdistettiin 2000 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa, joten SHS: perinteiset julkaisusarjat siirtyivät sinne. Toki SHS edelleen valitsee, mitä sen sarjoissa julkaistaan. Suurella kustannustalolla on etunsa, nyt on käynnissä SHS:n vanhojen julkaisujen digitointi hanke. Digitoidut tekstit löytyvät Dorian julkaisuarkistosta.

Kansainvälinen yhteistyö on myös tärkeää. SHS:n kansainvälisten asioiden jaos sai viime syksynä Historiatieteen kansalliskomitean statuksen. Sen kautta pidetään yhteyksiä kansainväliseen historiatieteen maailman järjestöön, Comité International des Sciences d’Historiques’iin, jonka jäsen SHS on. Ensi vuonna järjestetään maailmankonferenssi Poznamissa, Puolassa. Kansainvälisen yhteistyön tuloksena – yhteispohjoismaisena hankkeena - julkaistaan myös Scandinavian Journal of Historya.

Jäsenyys ja jäsenedut

Suomen Historiallinen Seura järjestää kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja, pienempiä esitelmätilaisuuksia ja kirjaseminaareja, joista ilmoitetaan seuran netti- ja Facebook-sivuilla. Joka toinen vuosi SHS järjestää yhteistyössä jonkun yliopiston kanssa valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät, tutkimusalan katselmuksen, jossa tutkimuksiaan esittelevät niin nuoret tutkijat kuin vakiintuneet professoritkin. Tapahtumaan osallistutaan kaikista yliopistoista, ja syksyllä Historiantutkimuksen päivät 2019 järjestetään Oulun yliopiston kanssa.

Seuran vuosijäseneksi (25 € /vuosi) voi liittyä kaikki historiasta kiinnostuneet ja seuran päämääriä kannattavat ihmiset. Seuran jäsenet saavat alennuksia Tiedekirjassa, joten jäsenyydestä kannattaa kertoa ennen laskutusta. Nettikaupan ”robotit” eivät vielä osaa laskea alennuksia, joten kirjatilaukset pitää tehdä sähköpostilla, että saisi alennuksen.

Seura kutsuu tutkijajäsenekseen ansioituneita historiantutkijoita joko hakemuksesta tai kahden tutkijajäsenensä suosituksesta. Hallitus valitaan tutkijajäsenten joukosta, vuosittain on kolme erovuorossa. Hallituksessa voi olla kaksi täyttä kolmivuotiskautta. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja siinä pitää olla jäseniä myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta.

Suomen Historiallisen Seuran jäsenet muodostavat historia-alan ammattilaisyhteisön, joka seuraa historiantutkimusta ja on kiinnostunut myös sen ajankohtaisista ulottuvuuksista. SHS:n jäsenet voivat tilata Historiallista Aikakauskirjaa jäsenhintaan (33,- vuosikerta). Seuran kautta voi helposti pitää yhteyksiä historia-alaan, vaikka työ veisikin elämää ihan muihin suuntiin. Lue lisää Suomen Historiallisen Seuran toiminnasta ja liity nyt historioitsijain yhdistykseen!

Tervetuloa Suomen Historiallisen Seuran vuosijäseneksi!