Kuukauden jäsenseurana Suomen Historiallinen Seura

Uutiset   3.6.2019 13.55   Päivitetty 5.6.2019 14.51

Suomen Historiallinen Seura on vanhin suomenkielinen historia-alan tieteellinen seura, joka on perustettu 1875. Seuran tavoite on edistää historiantutkimusta ja tuntemusta yhteiskunnassamme. Suomen Historiallinen Seura (SHS) on puoluepoliittisesti sitoutumaton historiantutkijoiden ja historiaa syvällisesti harrastavien yhteisö. SHS ottaa kantaa niin tiedepolitiikkaan kuin historia-alan tärkeisiin kysymyksiin.

Historia

Suomen Historiallinen Seura toimi aikoinaan tutkimuksen eräänlaisena portinvartijana ja hankki jopa tutkimusmateriaalia Suomeen. Myös monenlaista muistitietoa kerättiin aina 1950-luvulle asti. SHS:n arkistoa säilytetään Kansallisarkistossa ja se on siellä tutkijoiden vapaasti käytettävissä. Jo 1920-luvulla seura ryhtyi keräämään Suomen Historiallista bibliografiaa, tutkimuksen tärkeää apuvälinettä, josta löytää suomalaisen historiantutkimuksen aina vuodesta 1544 alkaen. Tiedot teoksista ovat vuoteen 1960 asti paksuissa niteissä, joita voi lukea kirjastoissa. Vuodesta 1960 alkaen tiedot löytyvät myös verkosta, sillä SHS on vienyt niitä yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa verkkoon 2000-luvulla ja edelleen SHS toimittaa Suomen Historiallista bibliografiaa. Tiedot ovat Kansalliskirjaston ARTO-tietokannassa, ja sitä kautta ne löytyvät myös Finnasta tehdyissä hauissa. Nykyään SHS keskittyy viemään kokoomateosten ja aikakauslehtien tieteelliset artikkelien tiedot bibliografiaan, muutoin ne olisivat todella vaikeasti löydettävissä.

Tieteen termipankki on SHS:n mielestä tärkeä työväline niin tutkijoille, opiskelijoille, koululaisille kuin toimittajillekin. Siksi SHS on halunnut olla mukana sen tekemisessä. Tänä keväänä julkistettiin historian aihe-alue Tieteen termipankissa ja sen on toimittanut FT Jouko Nurmiainen. Tieteen termipankin on tavoite saada aihe-alueet vähitellen toimimaan eräänlaisena akateemisena wiki-alustana ja termien selitykset siellä ovat muokattavissa. Termipankissa on omat haasteensa, sillä käsitteet ovat historiallisia ja niiden merkitykset muuttuvat. Lue lisää: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia.

Tutkimustoiminta ja yhteistyö

SHS myös hallinnoi ja toteuttaa kansallisesti merkittäviä tutkimushankkeita. SHS aloitti myös Kansallisbiografian kokoamisen, joka siirrettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskukseen vuonna 2000. Sen jälkeisiä hankkeita ovat olleet Suomen maatalouden historia sekä Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa. Nyt on juuri valmistumassa hanke" Tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu. Suomen Historiallisen Seuran historia 1875-2015". Hankkeesta tehdyn kirjan nimi on Tiede ja yhteiskunta. Suomen Historiallinen Seura ja historiantutkimus 1800-luvulta 2010-luvulle (toim. Petri Karonen). Kirjassa tarkastellaan SHS:n historiaa yhteiskunnallisen vuoropuhelun näkökulmasta. Kirjan julkistusseminaari alkaa ma 9.9.2019 klo 17 Tieteiden talossa, Sali 505.

Kotimainen yhteistyö on tärkeä osa toimintaa. Esimerkiksi julkaisutoimintaa tehdään yhteistyössä Historian Ystäväin Liiton kanssa: Historiallinen Aikakauskirja on julkaisufoorumin luokituksissa 2. tasolla, mikä on tutkijoille tärkeä asia (https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/tilaukset). Muu kustannustoiminta yhdistettiin vuonna 2000 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa, joten SHS: perinteiset julkaisusarjat siirtyivät sinne. Toki SHS edelleen valitsee, mitä sen sarjoissa julkaistaan. Suurella kustannustalolla on etunsa, nyt on käynnissä SHS:n vanhojen julkaisujen digitointi hanke. Digitoidut tekstit löytyvät Doriasta (http://www.doria.fi/handle/10024/136372). Kansainvälinen yhteistyö on myös tärkeää. SHS:n kansainvälisten asioiden jaos sai viime syksynä Historiatieteen kansalliskomitean statuksen. Sen kautta pidetään yhteyksiä kansainväliseen historiatieteen maailman järjestöön, Comité International des Sciences d’Historiques’iin, jonka jäsen SHS on. Ensi vuonna järjestetään maailmankonferenssi Poznamissa, Puolassa. Kansainvälisen yhteistyön tuloksena – yhteispohjoismaisena hankkeena - julkaistaan myös Scandinavian Journal of Historya.

Jäsenyys

Suomen Historiallinen Seura järjestää kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja, pienempiä esitelmätilaisuuksia ja kirjaseminaareja, joista ilmoitetaan seuran netti- ja Facebook-sivuilla. Joka toinen vuosi SHS järjestää yhteistyössä jonkun yliopiston kanssa valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät, tutkimusalan katselmuksen, jossa tutkimuksiaan esittelevät niin nuoret tutkijat kuin vakiintuneet professoritkin. Tapahtumaan osallistutaan kaikista yliopistoista, ja syksyllä 2019 ne järjestetään Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä (https://www.oulu.fi/hitu2019/).

Seuran vuosijäseneksi voi liittyä kaikki historiasta kiinnostuneet ja seuran päämääriä kannattavat ihmiset. Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Seuran jäsenet saavat alennuksia Tiedekirjassa ja kirjatilaukset pitää tehdä sähköpostilla, että saisi alennuksen. Seura kutsuu tutkijajäsenekseen ansioituneita historiantutkijoita joko hakemuksesta tai kahden tutkijajäsenensä suosituksesta. Suomen Historiallisen Seuran jäsenet muodostavat historia-alan ammattilaisyhteisön, joka seuraa historiantutkimusta ja on kiinnostunut myös sen ajankohtaisista ulottuvuuksista. SHS:n jäsenet voivat tilata Historiallista Aikakauskirjaa jäsenhintaan (33,- vuosikerta). Seuran kautta voi helposti pitää yhteyksiä historia-alaan, vaikka työ veisikin elämää ihan muihin suuntiin. Liity nyt historioitsijain yhdistykseen! Lue lisää: www.histseura.fi

Tervetuloa Suomen Historiallisen Seuran vuosijäseneksi!