Kuukauden jäsenseurana on Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

Uutiset   2.3.2020 9.40   Päivitetty 22.6.2020 10.03

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää Suomen sekä muiden suomensukuisten kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevaa arkeologista, kansatieteellistä, taidehistoriallista ja kulttuurihistoriallista tutkimusta. Tavoitteena on levittää mahdollisimman ajanmukaista tutkimustietoa ja pitää vireillä kiinnostusta kulttuuriperintöön. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä esitelmätilaisuuksia, kongresseja ja symposiumeja sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry perustettiin vuonna 1870 ”ilmaisemaan, kokoamaan sekä hävitykseltä varjelemaan isänmaan taide- ja muinaisjäännöksiä, runoja, lauluja ja tarinoita sekä herättämään Suomen kansan harrastamaan muistojansa”. Säännöt olivat oman aikansa hengessä kirjoitetut, mutta niiden keskeinen sisältö on luettavissa yhdistyksen nykyisissäkin tehtävissä. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea muinaisuuteen liittyvää tutkimusta sekä levittää tietoa muinaismuistoista ja niiden suojelemisesta. Nykykielellä muinaisuus kuitenkin usein kääntyy kulttuuriperinnöstä puhumiseksi.

Yhdistyksen alkuvuosina sen tärkeä tehtävä oli kerätä museoesineitä nykyiselle Suomen kansallismuseolle ja toimia aktiivisesti itse museon perustamiseksi. Ensimmäisten vuosikymmenien aikana museoon kerättiin yhdistyksen toimesta runsaan 13 000 esineen kokoelma. Aineistoa tuotettiin myös yhdistyksen rahoittamilla ja organisoimilla tutkimusmatkoilla. Pian ilmestyvä, dosentti Leena Valkeapään tutkimus yhdistyksen järjestämistä taidehistoriallisista retkikunnista tulee antamaan tietoa näistä yhdistyksen alkuvuosista. (Suomen Muinaismuistoyhdistyksen historiasta voi lukea tarkemmin täältä.)

Emil, Axel ja Armas lepäävät lattialla heinien päällä.
Emil Nervander, Axel Wikström ja Armas Lindgren dokumentoimassa Kemin vanhaa kirkkoa. Kohde oli yksi Suomen Muinaismuistoyhdistyksen VI:n taidehistoriallisen retkikunnan pysähdyspaikkoja vuonna 1896. Kuva: Museovirasto, Historian kuvakokoelma.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen toiminta

Yhteys Kansallismuseoon on säilynyt läpi toiminnan, ja esimerkiksi yhdistyksen kuukausikokoukset esitelmineen järjestetään keväällä 2020 edelleen museon tiloissa aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Yhdistyksen keskeisiä toimintamuotoja ovat säännöllisesti järjestettävät, kaikille avoimet esitelmätilaisuudet sekä yhdistyksen ylläpitämä julkaisutoiminta. Yhdistys julkaisee neljää tieteellistä sarjaa: Iskos, Kansatieteellinen Arkisto, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja sekä Suomen Museo – Finskt Museum. Ensimmäisiä julkaisusarjojaan, Suomen Museota ja Finskt Museumia, yhdistys alkoi julkaista vuonna 1894.

Yhdistyksen jäsenet kuuntelevat esitelmää Suur-Sarvilahden kartanon historiasta.
Retkeily on säilynyt yhtenä yhdistyksen toimintamuotona myös 2000-luvulla. Vuonna 2019 yhdistyksen kesäretkellä kuultiin muun muassa Suur-Sarvilahden kartanon historiasta. Kuva: Petra Lehtoruusu.

Suomen Muinaismuistoyhdistys viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuottaan

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 150-vuotisjuhlavuoden teemana on Monimuotoinen muinaisuus – yhteinen tulevaisuus. Teemalla halutaan esitellä kulttuuriperinnön monimuotoisuutta ja sen ajallisia kerrostumia. Kulttuuriperintö ei ole muusta yhteiskunnasta irrallinen ilmiö, vaan sitä on ajan saatossa hyödynnetty poliittisissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa hyvin eri motiivein. On jälleen aika katsoa eteenpäin ja pohtia, miltä yhteisen kulttuuriperinnön halutaan tulevaisuudessa näyttävän – kuten 150 vuotta sitten tehtiin.

Yhdistyksen toimintaan voivat tulla mukaan kaikki aihepiiristä kiinnostuneet, vaikka tieteenaloista edustettuina ovatkin erityisesti arkeologia, kansatiede ja taidehistoria. Lue lisää jäseneksi liittymisestä ja jäseneduista yhdistyksen verkkosivulta. Kaikessa haasteellisuudessaan kulttuuriperintö on iloinen asia, mitä halutaan korostaa toukokuussa järjestettävän paneelikeskustelun avulla. Mukaan voi mennä pohtimaan, mikä kulttuuriperinnössä juuri sinuun vetoaa ja mitä se sinusta – ja meistä kaikista – kertoo! Voit lukea lisää kulttuuriperintöön liittyvistä keskusteluista sekä yhdistyksen tapahtumista Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Facebook- ja Twitter-tileiltä.